Simontornya látnivalói

Ferences rendi templom

Cím Simontornya Szent István u. 4. 46.752890 N, 18.553920 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
Simontornya 1777-ig megyeszékhely volt. Nem véletlen tehát az, hogy a török kiűzését követően rögtön megjelennek a ferencesek, akik itt is bosnyák származásúak voltak. Kezdetben azt a dzsámiból átalakított templomot használják, ami talán még a domonkosok középkori templomának átalakításával épült. A bosnyákok 1720-ban a kolostort átadják a legnagyobb ferencesek rendtartománynak, a marianusnak. Ettől kezdve fokozatosan eltűnnek a bosnyákok a kolostorból.

Az új templom alapkövét 1728-ban teszik le, és 1734-ben szentelik fel, külsejének végső befejezése a torony felhúzásával 1771-ban történik. Ez a templom lesz a város plébániatemploma is.

Művészi főoltára 1768-ban készül el Szent Júdás és Tádé apostolok tiszteletére.
A főoltárkép Maulbertsch modorában dolgozó ismeretlen festő műve. Ezt követően kerül sora falképek elkészítésére 1775-ben. Nyolc egyszerű mellékoltára van, amelyeknek oltárképeit nagyszerű barokk stukkószobrok szegélyezik. Az összes oltár és a templom kifestése is özv. Hrabovszky Antalné szül. Kiszely Judit hagyatékából készült. Nem véletlen tehát az, hogy a főoltáron Szent Antal szobra mellett Judit szobrát látjuk.
Ferences rendi templom, Simontornya