Csókakő látnivalói

Csókakői vár

Cím Csókakő külterület 47.360285 N, 18.277329 E
Kapcsolat Web: www.varlexikon.hu
Csókakőre érkezőt már messziről köszönti, a falu híres borainál is nevezetesebb büszkesége, a község nevét adó vár. Az apró házak fölé magasodó, festői erdőktől övezett vértesi sziklatetőn még ma is őrködő romok 1999-ben ünnepelték 700. születésnapjukat, legalábbis 1299-ben történik először említés a vár létezéséről, amikor István alországbíró e falak tövében keltezi a pécsi káptalan ügyében kiállított oklevelét.

Csókakő vára különleges régészeti - műemléki érték:
Fejér megye lényegében egyetlen középkori eredetű, s a török hódoltság idején is használatban maradt vára. A klasszikus lovagi hadviselés idején emelt sziklavár a végvári harcok korára már nem tartozott a kulcsfontosságú erősségek közé, így a 16-17. századi modernizálódások - a régészek nagy örömére - középkori részleteit alig tüntették el átépítésekkel. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Csókakő vára a 13-16. század folyamán a térség Székesfehérvár utáni legjelentősebb hatalmi- igazgatási központja volt, a megye területének csaknem egynegyedére kiterjedő váruradalom székhelye. Ugyanakkor egyike azon kevés erősségeknek is, melynek pusztulása nem kötődött a Habsburg várrombolási hullámhoz, csupán az évszázados elhanyagoltságból adódó enyészettel kellett megküzdenie.
A török távozásával a Hochburg-Lamberg grófi család kezére került vár az 1800-as évekig viszonylagos épségben állt, csak ekkortól vette kezdetét közönséges állagromlása, spontán lepusztulása.

A vár újjáépítését a megalakult Várbarátok Társasága végzi, ezért évről-évre szépül a vár.
Csókakői vár, Csókakő Csókakői vár, Csókakő Csókakői vár, Csókakő Csókakői vár, Csókakő