Zirc látnivalói

Középkori Romkert

Cím Zirc Rákóczi tér 1. 47.263870 N, 17.875842 E
A ciszterci atyákat a franciaországi Clairvauxból III. Béla király hívta a Bakonyba, hogy az irdatlan területen építsék fel templomukat, kolostorukat és teremtsenek annak környezetében a világi népesség számára követhető gazdasági és szellemi kultúrát.

A XII. és XIII. század fordulóján felépítették korai gót stílusban a toronynélküli templomukat és kolostorukat. Az Európa hírű épület a törökhódoltság idején veszítette el eredeti funkcióját, mert lakói menekülésre kényszerültek. A Bakony közepén magányosan álló épület 150 év alatt sem ment annyira tönkre, hogy ne lehetett volna restaurálni.

Zirc újraalapítását szervező német heinrichaui ciszterciek új otthont építettek maguknak, a napjainkban is látható barokk templom és klasszicista monostor épületegyüttesét. Ami a régieknek szép volt az újaknak nem alapon a középkori templom és monostor még álló falait felrobbantották és kváderköveit az új építkezésnél felhasználták. (Az épület alapjaiba és a barokk templom északi homlokzatába.)

A középkori templom egyik tartó pillére látható a Köztársaság úton a Szent Imre szoborral és az Őt körülvevő barokk angyalokkal. A szobor együttes 1749-ben került az oszlopra. A barokk templomban látható még a középkori templomból származó tanú kváderkő, amelyen latin szöveg olvasható, ami arról tanúskodik, hogy III. Béla halála (1196) után fia Imre király oltárt alapított, jelezvén ezzel a gesztussal, hogy a ciszterci apátságnak ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint édesapja.

A középkori templom és monostor romjait 1913-ban Hümpfner Tibor ciszterci atya irányításával részben feltárták, sajnos a feltárt romok konzerválására nem volt anyagi bázis és ezért betemették. Az ásatások eredményeiről készült rajzok, fotók, az előkerült faragott kövek rendkívüli régészeti értékekről tanúskodnak.
Középkori Romkert, Zirc Középkori Romkert, Zirc Középkori Romkert, Zirc