Zalatárnok látnivalói

Szentgyörgyhegyi Tre Fontane-kápolna

Cím Zalatárnok külterület 46.728147 N, 16.785025 E
Kapcsolat Telefon: 92/386-151 Web: www.miserend.hu
A Zalatárnok határában található tárnoki hegyi (pusztaszentgyörgyi) szőlőtermést sokszor egészen vagy részben tönkretette a fagy és a jégeső. Ezért a hívő szőlőbirtokosok mindig is arra vágytak, hogy legyen a hegyen egy harangláb vagy kápolna.

1912-ben Szilner József plébános haranglábat állíttatott a hegyen. 1949-ben Vörös István hegybíró vezetésével küldöttség ment a plébániára és kérte, hogy a hegyen is tartsanak évente búcsút. 1949. május 26-án, Áldozócsütörtökön tábori misével meg is tartották az első tárnok-hegyi búcsút.

E napon délután a plébánia pince-hajlékban litánia után összegyűlt a nép és elhatározta, hogy kápolnát épít a hegyen. Még az építés megkezdése előtt, 1949. október 8-án megérkezik a gipszből való Fatimai Szent Szűz szobor, amely a hegyi kápolna oltárára volt szánva.

1950. május 2-án 11 kőműves ingyenes munkával megkezdte az építést. A falakat fel is húzták, csak a tetőzet volt hátra. Ekkor a hívőkön kívül eső ok miatt (távolról lődöztek a munkát végzőkre) megakadt az építkezés további folytatása. A jószándék azonban megmaradt, mellyel az 1950-es évek közepén végül elkészül a Szentgyörgyhegyi kápolna.

A kápolna falán ma is ott függ a kápolna elkészültekor készült fénykép: az akkori testület Pesthy Sándor plébános vezetésével. A képet kinagyítva kivehető, hogy ekkor még a Fatimai Szent Szűz szobor állt a kápolnában, mely a későbbiekben - gyaníthatóan 1971-ben - átkerült a Szent Anna plébániatemplomba, ahol ma is látható. A kápolnába ekkor új szobor érkezett és az oltár mögé festmény is készült a falra (ennek jobb alsó sarkában olvasható az 1971-es évszám). A szobor és a mögötte lévő festmény az 1947. évi római Mária jelenéseknek állít emléket: a Tre Fontane (Három forrás) tufabarlangjában jelent meg a Szűzanya egy egyháztagadó és azt támadó családapának, a villamoskalauz Bruno Cornacchiola-nak április 12. és május 30. között több ízben is. A jelenések és az azok során kapott tanítások hatására Bruno a május 16-i jelenést követő napon hivatalosan visszatért az adventistáktól a katolikus egyházba.

A Szent György hegyi kápolna kívül-belül megújult, 2009-ben új csatornát, 2010 tavaszán pedig új vakolatot és festést kapott, s így újra régi pompájában őrködik a szőlőhegy békéje felett.
Szentgyörgyhegyi Tre Fontane-kápolna, Zalatárnok