Vadna látnivalói

Református templom

Cím Vadna Rákóczi u. 48.272624 N, 20.555704 E
Kapcsolat Web: www.vadna.hu
1250 óta ismert az itteni pálos rendi szerzetesek rendháza. Ennek az alapjára építettek a XV. században gótikus stílusú templomot. A mózesszék háta mögött egy deszkával beépített régi sekrestye ajtó-nyílás is igazolni látszik a templom gótikus eredetét. Találtak középkori eredetű falfestmény maradványokat, melyeket újra bemeszelték. 1695-ben renoválták az épületet.

1578-ban már a református egyházközösségű hitélet volt, melyről az 1595. évi összeírás is tanúságot tesz. 1746-ban már a falu minden lakója református vallású.

1862-ben nagy tűzvész támadt, amely elhamvasztott sok házat a templommal együtt. Az addig különálló torony szintén leégett, elolvadt az egyik harangja is.

Abban az évben útszéli perselyt tettek ki a nagy forgalmú Sajó-völgyi útra, hogy így gyűjtsenek pénzt az építés költségeire. Egy esztendő alatt összegyűlt a templom újjáépítéséhez szükséges összeg. 1863-as feljegyzés alapján, 1250-es évekből való pénzeket és középkori csontok tömegét találták a templom körül megbolygatott földben. Valószínűleg a pálosok temetője vette körül a régi templomot. Ugyancsak ekkor (1863.) épült a nyugati homlokzat előtti 28 m magas torony, és nyerte el a templom neogótikus stílusát. A 9x18 méteres belső térben 300 ülőhely van, sík deszka mennyezete kékes színűre festett, aranysárga csillagok díszítik. Orgonáját Gerstenengst József építette 1930-ban két manuálosra, nyolc változattal.

A templom eredeti állapotában műemlék épületnek számítana, de a többszöri építés következtében elvesztette ilyen jellegét. A templom bejáratánál látható a falu tengerszint feletti magasságának jelzése: 147 méter. Az épület alapja nem tökéletes derékszög. Elől szűkebb, befelé egyre szélesedik, trapéz alakú.

A 160 kg-os (80 cm) harangját Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön, felirata: „Isten dicsőségére öntették a vadnai ref. egyház asszonyai 1910-ben.” A 90 kg-osat (65 cm) az Ecclesia Harangöntő Rt. készítette Budapesten, felirata: „Isten dicsőségére az 1915-ben hősi halált halt György fia emlékére öntette Szabon György, Vadna,1922.”

Jelentős esemény volt a templom harangjának megérkezése, a felszentelés. A harang a sajókazai állomásra érkezett, a gondnoknak innen kellett elszállítani Vadnára. Elérkezett a nagy ünnep is. A község lakossága vendégeket hívott. Délelőtt harangszó hirdette a szertartás kezdetét . Felvonták a tetőre a gombot, és a tetőn áldomást ittak a szentelés tiszteletére.
Református templom, Vadna