Vác látnivalói

Középkori Pince Kiállítóhely

Cím Vác Széchenyi u.3-5. 47.778759 N, 19.128760 E
Kapcsolat Telefon: 30/555-7620 Web: www.muzeumvac.hu Email küldése
A váci német város középkori polgársága című régészeti kiállítás a Széchenyi utcai Középkori pincében tekinthető meg, mely Vác középkorban élt polgárainak, az ő mindennapi életüknek állít emléket.

Vác történeti belvárosában évtizedek óta folynak régészeti kutatások. Az 1980-as évek közepétől kezdődően jelentős építkezések kezdődtek a Széchenyi utcában. Az építkezések során zajló feltárás lehetővé tette a Széchenyi utca elődjének, a hajdani Sáros ut­ca helyrajzának rekonstruálását, az előkerült gazdag leletanyag pedig bepillantást engedett a középkori váci polgárság anya­gi kultúrájába. 1991-ben nyílt meg a Széchenyi u. 3–7. számú telkeken végzett leletmentés tárgyi emlékeit bemutató „Emlékek a Széchenyi utca múltjából" című kiállítás a frissen feltárt középkori pin­cében.

A következő jelentős terv, a Széchenyi utca és a Március 15. tér környezetrendezési terve magába foglalta az egykori német polgárság plébániatemplomának teljes körű régészeti ku­tatását, valamint műemléki bemutatását. 2008–2009-ben a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (ma Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ) megelőző régészeti feltárást folyta­tott a kialakítandó mélygarázs területén. Itt a több évszázadon átívelő leletek mellett egy kiemelt művelődés­történeti jelentőségű, a 14. századra keltezhető faburkolatú pince ma­radványait is sikerült dokumentálni. Régészeti ásatások folytak a Köztársaság és Káptalan utcákban is. A leletek nyomán kirajzolódó új eredmények új megvilágításba helyezik a város létrejöttéről, építészeti sajátosságairól, lakosságának életéről kialakult korábbi képünket.

2012-ben a Tragor Ignác Múzeum és a volt PMMI munkatársai, a Nemzeti Örökségvédelmi Központ közreműködésével új elemekkel bővítették ki  a Széchenyi utca régészeti emlékeit és Vác város közép­kori szőlőművelését és borászatát bemutató kiállítást.
Középkori Pince Kiállítóhely, Vác Középkori Pince Kiállítóhely, Vác Középkori Pince Kiállítóhely, Vác Középkori Pince Kiállítóhely, Vác