Tornaszentjakab látnivalói

Szent Jakab Apostol Templom

Cím Tornaszentjakab Templom u. 48.523484 N, 20.869412 E
Kapcsolat Web: www.miserend.hu
A feltehetően XII. századi eredetű kis román templomhoz (mint Vizsolyban) nyugatról gótikus hajót toldottak. A román hajó déli falán három magas résablak és szőlőindás oszloppárokkal közrefogott félköríves záródású kapuzat. A gótikus hajó déli oldalán az egykori bejárat és gótikus ablakok maradványai. Keleti falában a szentélytől kétoldalt egy-egy ablak, utóbbi a későbbi sekrestyében látható.

Az 1746-os egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az ekkor még református kézben lévő templom javításra szorult, de belsejében még látszottak a falfestmények. A század közepén vették vissza a katolikusok, akik helyreállították. A hajót a körítőfalakhoz épített falpilléreken nyugvó boltozatokkal fedték le, s a nyugati homlokzat elé tornyot építettek.

Az 1834. évi földrengés után 1875-76-ban a megrongálódott boltozatot és az apszis falát megújították.
Szent Jakab Apostol Templom, Tornaszentjakab