Tarcal látnivalói

Református templom

Cím Tarcal Fő u. 48.127103 N, 21.348511 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
A keresztény hit új formája annyira felerősödött Tarcalon, hogy a XVI. században már református gimnázium működött a városban. A XVII. század második felére a tarcali református gimnázium színvonala megengedte, hogy az akkori gimnáziumi tananyagon túlmenően filozófiai és teológiai tárgyakat is taníthattak.

Tudni kell, hogy abban az időben ilyen színvonalon az egész országban csak mintegy két tucatnyi református gimnázium működött. Talán ennek köszönhető, hogy a tarcali reformátusok nagyon elbizakodottá váltak, nem építettek maguknak külön templomot és így I. József császár 1711. március 1-én kiadott rendeletének következtében még hitüket is titokban, a Sóházban, vagy egy magánházban gyakorolhatták. A császári rendelet ugyanis véglegesen visszaállította a Rákóczi szabadságharc előtti státust, megfosztva így a reformátusokat vallásukkal kapcsolatos jogaiktól.

A református hivők templomának felépítését végül 1772-ben engedélyezte Mária Therezia egy hegyszakadékban, de csak annyi helyen, ahol a gyülekezet tagjai állva elférnek. Hogy mégis ilyen nagy lett a templom köszönhető a tarcali református egyház akkori gondnokának báji Patay Sámuelnek, aki Bájról is Tarcalra rendelte jobbágyait és a tarcali reformátusokkal együtt azokat is felállította egy négyszög alakú helyre.

Legenda vagy igaz történet ma már nem lehet tudni. Tény, hogy a templom felépült és 1797-ben a torony építését is befejezték. A torony tetőzetét 1855-ben, a templom tetőzetét pedig 1869-ben építették át. A torony falazatát és tetőzetét 1872-ben és 1891-ben újították fel.

Az 1924. július 14-i nagy erejű ciklon a református templom tornyát is ledöntötte.
Az ezt követő felújítás során a toronysisakot nikkelezett lemezzel borították, mely derült napokon csillogva szórta szét a nap sugarait. A templom legutóbbi felújítása, festés, a templomtető héjazatának cseréje az 1980-nas évek első felében volt.

A templom egyszerű kialakítású, téglalap alaprajzú, homlokzata elott bádogsisakos, órapárkányos toronnyal. Ablak- és ajtónyílásai kőkeretesek.
A hajó sík mennyezetes. A bejárati oldal feletti kórus gerendás szerkezetű és két ion oszlopra támaszkodik. Falazott szószéke fölött szép mívű, színvonalas, áttört barokk fakorona látható. A templom 10 változatú orgonáját 1877-ben Jónás János építette Nagyváradon.
Református templom, Tarcal