Tar látnivalói

Körösi Csoma Sándor emléksztupa

Cím Tar külterület 47.963921 N, 19.744964 E
Kapcsolat Telefon: 20/665-5618 Web: www.buddha-tar.hu
Minden lény igaz természete a jóság és bölcsesség, függetlenül attól, hogy mi a vallása, szemlélete és nemzetisége - erre emlékeztet bennünket a sztupa, ezért a szentély nyitva áll mindenki számára, aki hisz a jóságban.

A sztupa hagyományos buddhista szakrális épület, amelyből nagyon sok van Ázsia buddhista országaiban. Megalkotásának módját maga Buddha határozta meg 2500 évvel ezelőtt. A tökéletesen megvilágosult szellemet testesíti meg, amely a határtalan bölcsesség, a határtalan együttérzés és szeretet elválaszthatatlan egysége. A határtalan bölcsesség önmagunk szelleme igaz természetének és a világ igaz természetének teljes, direkt ismerése.

A sztupa a világban működő külső és belső romboló erők ellensúlyozására épül. Külső, lépcsős formája a spirituális fejlődés, megvilágosulás felé vezető fokozatos útját jeleníti meg. Belsejében megvilágosult lényektől származó szent relikviák, szimbólumok és írások találhatók.

A tari sztupa a béke, a boldogság és jólét teremtésére, megszilárdítására épült, Őszentsége a XIV. Dalai Láma szentelte fel 1992. július 22.-én, a magyarországi egyházak és a Magyar Köztársaság meghívott képviselői jelenlétében.

A sztupa a magyar bodhiszattva (buddhista szent), Körösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója alkalmából készült. A szentélyt a Tiszteletreméltó Dordzse Lopön Láma Ngawang inspirációjával és szellemi vezetésével négy hónap alatt építették fel különböző egyházak, a Magyar Köztársaság, magánszemélyek és vállalatok nagylelkű adományaiból, sok lelkes, békeszerető ember önzetlen segítségével, tekintet nélkül faji, vallási és szemléletbeli különbségekre.

A sztupa látogatásának hagyományos módja:
Miután magunkban erényes szellemet alakítottunk ki, körbejárjuk a sztupát kívül, belül, a Nap járásával és az imahenger forgásával megegyező irányban. Ezalatt, ha jókívánságokat, jó szándékokat fogalmazunk meg, azok a sztupa áldása révén a mindent átható határtalan jóságtól elválaszthatatlanokká válnak.

A sztupákhoz kapcsolódó hagyományos gyakorlat a felajánlástétel: gyertya, füstölő gyújtása, pénzadomány, stb., amelyet személyes vagy általános jellegű jókívánságok kísérhetnek. Az adományokat, és az árusításból befolyó minden jövedelmeket a sztupa, valamint oktatási és meditációs központ működésének fenntartására és fejlesztésére fordítják.

A sztupában éjjel-nappal megállás nélkül forog a mani-korló (imamalom). Ebben egy tonna papírtekercs van, amelyen Buddha tanának lényegét tartalmazó szent írás áll. Amikor Buddha tanított - úgy mondják- megforgatta a Tan kerekét. amely ma is forog. Az imazászlókon békét, jólétet és teljes boldogságot kívánó imák állnak tibeti nyelven.

Ami nem látható:
A sztupa tengelyét képezi az életfa, amelyben szent relikviák kerültek elhelyezésre. A földszinten a nagy mani-korló (imamalom) egy tonna papírtekercsen négyszázmillió mantrát tartalmaz. A sztupa négy sarkában felajánlást tartalmazó vázák vannak befalazva. Az első emeleten sok-sok miniatűr sztupa található. A második emeleten oltár van gazdagon berendezve szimbólumokkal, szobrokkal, képekkel, írásokkal és felajánlásokkal.

A megvilágosulás drága szelleme foganjon meg mindenkiben, akiben még nem fogant meg. Akiben már megfogant, ne gyengüljön, hanem erősödjön.
Körösi Csoma Sándor emléksztupa, Tar Körösi Csoma Sándor emléksztupa, Tar Körösi Csoma Sándor emléksztupa, Tar Körösi Csoma Sándor emléksztupa, Tar