Tállya látnivalói

Református templom

Cím Tállya Rákóczi u. 11. 48.234184 N, 21.231300 E
Kapcsolat Web: www.tallya.hu
A Fő térről érdemes a református templomot úgy megközelíteni, hogy közben megfigyelhessük a Bocskai utca építészetileg igen érdekes, szigetszerű beépítését, mely egyúttal a város egyik legromantikusabb részének is számít. A református templom a térségben kiemelkedve és kőfallal körülhatároltan, mintegy 0.35 hektár területen fekszik. A templomkertben idős, értékes növényállomány is található.

Hajdanán egy gyönyörű téren épült fel a református egyház temploma, iskolája, és parókiája, azon a telken, melyet II. Rákóczi Ferenc adományozott a református híveknek. A templom építése 1753 – 55 történt, a jelenlegitől messze egyszerűbb kivitelben. Egy torony nélküli 20 x 8 m – s, egyhajós kis templomot tudtak építeni kezdetben. 1790 tájékán már elkezdhették építeni a tornyot, hosszú engedélyezési folyamat után, míg 1795 körül már egy teljes toronnyal rendelkezett a templom. 1805 – ben kibővítették az oldalhajóval, mert igen megnövekedett a gyülekezet. 1810 – ben leégett a város java részre, így a régi templom, az akkori iskola, az árvamenhely, a gyülekezet minden vagyona. 10 évvel az égés után sikerült hozzákezdeni az újjáépítéshez. 1826 – ban már a torony is megújult. 1861-ben ismét tűz pusztított a városban, elpusztítva mindent, amit addigra sikerült egybegyűjteni, építeni.

De már egy évvel később, 1862 – ben felépült majdnem. Ekkor kapta meg a templom a ma is látható formáját. A főhomlokzata előtt álló torony negyedkör alaprajzú lépcsőházakkal közrefogva csatlakozik a hajóhoz, melyet ennek főpárkánya körbefut. A legfelső szintjét ma romantikus gótizáló rácsú, tűzőrségi körüljáró erkély övezi. Valamikor fa haranglábja és hagyma alakú, igen szép faárkádos toronysisakja volt.

A templom hajója félköríves záródású. Sík mennyezettel fedett. A torony felöli oldalon a főbejárat fölött van a karzat, falazott barokkos mellvéddel. A berendezés, a faragott padok, a szószék copf stílusúak, a XIX. sz. közepéből.

Barokk – copf stílusú jegyek dominánsak az épületen és a berendezési tárgyain. De megtalálhatók a romantika illetve a gótizáló jegyek is. Sík mennyezete gazdagon díszítve festett. Az orgona 1868 – ban épült Bakos – Bárány mesterek alkotása. A szószék egy kőből van kifaragva, ugyan ez található az evangélikus templomban is. A kövezet még az 1750 – es évekből maradt.

A templom melletti Bocskai u. 15. sz. alatti lelkészlakásban 17. századi késő reneszánsz részletek, boltívek, ajtókeretezések találhatók. A templom használati tárgyainak legértékesebb darabjait Sárospatakon őrzik. Úrasztali kelyhei és kannái részben az 1636, 1712 és 1811 – es évekből származnak.
Református templom, Tállya