Szirák látnivalói

Nagyboldogasszony templom

Cím Szirák Táncsics út 34. 47.827258 N, 19.533319 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
Sziráknak már az Árpád kortól kezdve volt temploma, és a középkor folyamán volt időszak, hogy egyszerre kettő is. Egy plébániatemplom és a Szirákon letelepedő Johannita lovagrend kupolás kéttornyú temploma, amelynek egyetlen megmaradt emléke, egy laposan faragott kopasz kerekarcú durva férfifej a mai evangélikus templom jobb sarkán befalazva látható.

A plébániatemplomot, vagyis a mai katolikus templom elődjét, egy 1715-ben készült jegyzék írja le: kőből épült, négyzetes toronnyal, festett kálváriával számottevően sok felszerelési tárgyal rendelkezett és a Szent Őrzőangyalok tiszteletére volt felszentelve.

1773-tól a falu a földesúr által a Lutheránus hitre tért, a katolikus hitélet megszűnt a templomok elpusztultak.

A 20. század elején a sziráki katolikus értelmiség határozta el, hogy újra katolikus templomot épít a falu központjában. A kezdeményezés élén az akkori gyógyszerész állt, aki az akkori egyháztanács elnöke is volt.

A katolikusoknak először csak egy imaháza volt, a kert sarkában kereszttel. A ház kívülről teljesen normális, egyszerű lakóház volt a falu főutcáján, a háború után államosították, a rendszerváltást követően nem igényelték vissza. A templom felépülése után az államosításig harangozóházként funkcionált.

A katolikus templom telkét Rétainé (Rétayné?) Erzsébet adományozta az egyháznak. Viszonylag nedves helyen épült, emiatt az egyik oldalon vasgerendával erősítették meg a talajt, hogy ne süllyedjen meg. A templomépítés sziráki adományozói közül a legnagyobb összeget Dr. Czira Gergely ügyvéd adta, illendően fele-fele részben megosztva két kiskorú lánya, a később fiatalon elhunyt Czira Magdolna és Czira Judit nevében. Az adományozók nevét a torony keresztjébe tették.

A templomot a karzaton lévő évszám tanúsága szerint 1931-ben szentelték fel, a mennybe fölvett Nagyboldogasszony tiszteletére.

A templom stílusa: historizáló neobarokk. Egyhajós síkmennyezete, karzata és a szentélyből nyíló sekrestyéje van. Festett fa főoltárát nagyméretű olajfestmény díszíti. Két mellékoltára van, az egyik Jézus Szíve a másik a Szűzanya tiszteletére, benne karácsonykor a Betlehemmel, húsvétkor a Szentsírral. Karzatán egy 2013-ban vásárolt, 2 manuál+pedál digitális orgona van. Tornyában 2 acélharang lakik.

A templom 2009-ben kapott új toronysisakot, az egyházmegye és a hívek adományából, az új toronykereszt belseje rejti az utókor számára, az adakozók névsorát a régiekkel együtt. A hívek adományából a templom szobrai restaurálva lettek, új szobrokkal és új lobogókkal szépült és gazdagodott a templom.
Nagyboldogasszony templom, Szirák