Szilaspogony látnivalói

Római Katolikus templom

Cím Szilaspogony Rákóczi út 47. 48.117979 N, 20.023337 E
Kapcsolat Web: www.miserend.hu
A ceredi 1755-ös Canonica Visitatió a falu régebbi templomát igen romosnak írta le, míg a mai kegyhelyet a zabari, 1831. évi Canonica Visitatió szerint a régi anyagából 1806-1823 között építették, klasszicista stílusban.

Egyhajós, nyugat-kelet tájolású templom. Falai egyszerűek, tagolatlanok, a nyílások vakolatkeretekkel vannak kiemelve. A csapott háromszögoromzat felett lemezborítású huszártorony áll. Rövid, szegmentíves záródású szentéllyel épült, a sekrestye a déli hajófalhoz csatlakozik.

Hajóját széles dongaboltozat fedi, a diadalív szegmentíves. A karzat falát két pillér lent és fent három-három nyílásra osztja. Közülük fent a középső félköríves, a többi egyenes záródású. A fal a boltozatig nyúlik fel.
Római Katolikus templom, Szilaspogony