Soltvadkert látnivalói

Református templom

Cím Soltvadkert Bocskai u. 46.579847 N, 19.394322 E
Kapcsolat Web: www.sre.hu
A soltvadkerti reformátusok az elsők között települtek be az 1700-as évek elején. 1794-ben épült fel templomuk, a hívek összefogásának köszönhetően pedig iskolaterem és tanítói lakás is épült a templom mögött.

A Soltvadkertre betelepülő református svábokat illetően a nagyszékelyi családkönyv 1722-ben hét család idekötődéséről számol be, akiket újabb családok követtek az 1740-es években.

Hosszú üldöztetés, viszontagságos évek után II. Ferenc császár és király engedélyével 1794. szeptember 26-án déli 12 órakor elkészült a mai templom, mely napkeletre néz. A csonka toronyba két harang került. A kisharangot Lechner Antal öntötte 1760-ban, a második harangot Hirsch Henrik önttette, akinek nagy érdeme volt abban, hogy a templom megépült. A szentelést 1795. május 14-én áldozócsütörtökön Veresmarty Végh Sámuel szuperintendens végezte el. 1797. április 2-án a Kunszentmiklóson tartott egyházmegyei közgyűlés a soltvadkerti egyházat anyaegyházzá nyilvánította és külön lelkész választására, tartására adott engedélyt.

Az első lelkipásztor Poór Bertalan 1797-ben pünkösd vasárnapon tartotta székfoglaló beszédét és még abban az esztendőben megválasztotta a 12 tagú presbitériumot. Fáradozásának fő célkitűzése volt az iskolaügy előmozdítása. Mivel a régi iskolát, ami imaterem is volt a kőtemplom építése előtt lelkészlakká alakították. A hívek összefogásának köszönhetően iskolaterem és tanítói lakás épült a templom mögött.

Orgonát vásároltak, toronyórát helyeztek el a javított toronyban és megszerezték a gyülekezeti életet, az iskolai hitoktatási rendet, az istentiszteletek rendjét, úrvacsora vétel időpontját és a beteglátogatásokat.

Rendszeresek a gyülekezeti megmozdulások, műsoros teadélutánok, a házasok és, konfirmandusok kerekévfordulós ünnepei. 1991-ben visszakapott iskolájukban 130 beiratkozott gyerekkel megindult a német és az angol nyelv oktatása.

2004-ben toronyórát építettek be a toronyba, valamint átvették a magánkézben lévő soltvadkerti idősek otthonát. Ebben az intézményben 30 dolgozó 68 lakót lát el.

Napjainkig kilenc lelkipásztor teljesített szolgálatot a soltvadkerti református egyház élén. A felekezethez tartozó tagok száma mintegy kilencszáz fő.
Református templom, Soltvadkert