Soltvadkert látnivalói

Evangélikus templom

Cím Soltvadkert Kossuth u. 46.580674 N, 19.393234 E
Kapcsolat Web: www.facebook.com
A kisváros azon ritka magyarországi települések közé tartozik, ahol az evangélikus templom áll a központban. Köszönhető ez annak, hogy az 1740-es években kezdődő földesúri betelepítések során református, illetve evangélikus németek (először württembergi svábok) érkeztek, a lakatlan Vadkert pusztára.

Noha a falu földesurai, az Orczyak nem tiltották a szabad vallásgyakorlást, a kalocsai érsek emberei több ízben is lerombolták a protestánsok iskolaházát, fatemplomát. Emiatt sokan elvándoroltak, de jelentős volt a betelepülők száma is, így a németajkúak mellé felvidéki, Liptó és Zólyom megyei szlovák evangélikus családok érkeztek.

II. József Türelmi Rendeletét követően 1784-ben elkészült az a templom, amely az 1830-as évekig szolgált a külön-külön működő német és szlovák gyülekezet otthonául. A magyar nyelv a jegyzőkönyvek szerint csak néhány bevándorló miatt volt gyakorlatban.

A ma is álló klasszicista stílusú templomot 1837-ben szentelték fel, mely köré az évtizedek folyamán iskolák, parókia és egyéb vallási célokat szolgáló épületek emelkedtek.

A magyarosodás több lépcsőben érte el az itt élőket. 1904-ben szlovák, 1944-ben pedig a német nyelvű istentisztelet szűnt meg. A két egymás mellett működő gyülekezet 1926-ban egyesült. A német nevűek kitelepítése a községben a II. világháborút követő időszakban többek közbenjárására nem történt meg.

1948-ban elkészült a téli rendezvényeknek és istentiszteleteknek helyet adó gyülekezeti ház, ugyanebben az esztendőben államosították az iskolát.

A templom tornyában jelenleg három harang szól, melyek közül a legnagyobbat 1990-ben öntötték újjá.
A Rieger-orgonát 1908-ban építették be, az oltárkép-amely Krisztust és a süllyedő Pétert ábrázolja a háborgó tengeren- Raksányi Dezső festőművész műve 1947-ből.

A szószék alatti falon a templom emlékköve látható a következő német nyelvű felirattal: Dies ist der Denckstein der evangelica Kirche in Vadkert (ez a vadkerd-i evangélikus templom emlékköve), melyet a jegyzőkönyvek szerint az 1840-es években helyeztek el az oltár előtti térdeplő alá, majd valószínűleg az 1930-as években óvatosságból elrejthette a lelkész, vagy a felügyelő.

Mai helyére 1997-ben került.
Evangélikus templom, Soltvadkert