Nőtincs látnivalói

Szent Márton templom

Cím Nőtincs Szondy út 4. 47.881568 N, 19.140773 E
Útvonaltervezés
Nevének eredete bizonytalan. Oklevélben először 1317-ben Károly Róbert király adományaként szerepel, a rimaszécsi Széchy-családnak adományozta "Neutich" néven - Széchy István magvaszakadtával pedig Szapolyai János Werbőczy Istvánnak adta. 1542-ben plébánosa 1 forint hadiadót fizetett. A hódoltság elején, 1562-ben 30 ház után adózik, míg 1633-1634 években csak 4 ház után fizet adót. A hódoltság végén is 20 forint dézsmát fizet. Közben lakosai reformátusokká lettek.

Temploma 1415-ben épült. 1720-ban és azóta már többször is átalakították. Mint műemlék jellegű épület, ma is áll. 1734-ben Szent Márton tiszteletére szentelték, szentélye és sekrestyéje boltozott, mennyezete gerendás, kerítése, tornya nincs, két harangja fa-haranglábon a házak között a falu közepén áll. Van egy kelyhe, három színes kazulája, egy elnyűtt fekete kazulája tartozékaival együtt. A plébános háza ekkor elhasználódott.

Még a XVIII. század folyamán homlokzata elé tornyot is építettek. (A XIX. század eleji alaprajzon már van torony és szentélye sokszögletű.) 1725-ben mennyezete 66 táblaképből áll, de ez ma már átépítés folytán eltűnt. Ezen kívül van egy Nepomuki Szent János és Szent Amália tiszteletére szentelt kápolnája is, melyet 1892-ben építettek. Műemlék jellegű az 1780 körül felállított barokk Szent Flórián szobor is.

Plébániája valószínűleg a templommal egykorú. Az 1542. évi nógrád megyei adólajstromban a "newthechy" plébános 1 forint adót fizetett. 1542-ben a helységben a nőtincsi plébánosnak birtoka van. Pongrácz püspök 1675. évi Informatioja szerint Nőtincs katolikus temploma igen szép, de fedele nincs, és református prédikátora van. Plébániáját visszaállította 1724-ben Berkes András püspöki vicarius, az ott birtokos Balassa grófok segítségével.

A templomot 1960-ban, majd 1966-tól 1982-ig teljesen felújították.
A plébánia épülete a XVIII. század végén épült, melyet 1968-ban és 1979-ben renováltak. Historia Domusa a háború alatt megsemmisült, a mostani 1965-ben kezdődik. A plébániának XVIII. századi eredetű, értékes könyvtára van. Az egyházközség elemi iskolát is fenntartott.
Notincs_templom.webp