Nagyharsány látnivalói

Nagyharsányi csata emlékműve

Cím Nagyharsány külterület 45.855958 N, 18.431762 E
Kapcsolat Web: www.kozterkep.hu
A nagyharsányi csata emlékére készült a hatalmas kereszt, aljában a csatában résztvevőkre emlékeztető pajzsokkal.

A nagyharsányi csata vagy Szársomlyó hegyi csata (más nevein második mohácsi csata, villányi csata) 1687. augusztus 12-én Villány határában, a Szársomlyó (Harsányi-hegy) lejtőin ment végbe Károly lotaringiai herceg, Miksa bajor fejedelem, Lajos badeni őrgróf és Savoyai Jenő herceg egyesült osztrák-magyar-bajor-horvát hadtestei és Szulejmán török nagyvezír serege között.

A „nagyharsányi csata” megjelölés a 19. században erősödött meg, valószínűleg hibásan Nagyharsány térségébe helyezve a csata fő eseményeit. A „második mohácsi csata” elnevezés a közelben vívott első mohácsi csatára utal.
Nagyharsányi csata emlékműve, Nagyharsány