Nagyalásony látnivalói

Evangélikus templom

Cím Nagyalásony Kossuth u. 80. 47.231158 N, 17.356834 E
Útvonaltervezés
térkép
Kapcsolat Web: www.reformacio.mnl.gov.hu
A nagyalásonyi gyülekezet a török világ idején keletkezhetett. Hogy pontosan mikor, okmányok hiánya miatt nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy már az 1656. évben önálló gyülekezetként létezett.

Azon a helyen, ahol ma a templom áll, temető, 1786 előtt pedig imaház volt. Ezt bizonyítja a szájhagyomány, valamint a templom melletti ásatások során felszínre kerülő földi maradványok. A templom építésére vonatkozó legrégebbi okirat egy 1721-ben kelt vallomási jegyzőkönyv, mely szerint 1656-ban épült a templom. Valószínű, hogy már előbb is létezett itt gyülekezet, de hogy magánházban tartotta-e összejöveteleit, vagy más anyagyülekezet filiája lett volna, arról az iratok nem nyújtanak felvilágosítást.

Döbröntey Lajos és Sebestyén Kovács András lelkész tették le a templom alapkövét az egész eklézsia jelenlétében rövid elmélkedés és imádság után. Ezt a templomot 1830-ig használták. 1831-ben megnagyobbították és ellátták toronnyal is.

1891-ben renováltak, a karzatot megnagyobbították, a tetőt megújították. A templomot az 1970-es évek végén ismét renoválták, amely felújítás során lebontották a karzat kétoldalt benyúló részét.

A legutolsó felújításról egy 2012-es hír számol be: pályázati összegek elnyerésével sor került az épület teljes körű vízszigetelésére. A padozatot teljes egészében kiszedték, a bejárati ajtókat kicserélték.
Nagyalasony_Evangelikus_templom.webp