Mezőhegyes látnivalói

Evangélikus templom

Cím Mezőhegyes Kozma Ferenc u. 3. 46.310440 N, 20.821789 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
1900-ban Mezőhegyes a pitvarosi anyaegyházhoz tartozott, annak leányegyháza. Gondozása a pitvarosi lelkész feladata volt. Raffay püspök 1925.május 4.-én Mezőhegyesre látogatott, ekkor a mezőhegyesi evangélikus hívek kérték, hogy anyaegyházzá szervezkedjenek, lelkészt, templomot kapjanak. Ekkor a hívek száma 800 körül volt.

A püspök úr 1934. május 27.-én önálló lelkészt rendelt Mezőhegyesre. Az egyház dologi kiadásait a Ménesbirtok fedezte. 1909-ig a reformátusoknak és az evangélikusoknak közös imaházuk volt. Az FM felépítette a református templomot, s ezen felbuzdulva az evangélikusok is ezt kérelmezték. Mivel közbejött az I. világháború a templomépítés nem valósult meg. Iskolai tantermekben tartották az istentiszteleteket.

1938-ban a Rapos-féle iskolát imaházzá alakították át és a mellette lévő lakást lelkészi lakásnak adták át. 1943-ban járt Mezőhegyesen Pettkó-Szadtner Tibor vezérőrnagy, az FM lótenyésztési főosztályának vezetője, aki evangélikus volt, látva az imaház szegényes voltát, felszerelési tárgyakat ajándékozott az egyháznak. Emellett azon fáradozott, hogy evangélikus templomot építessen Mezőhegyesen.

A templomépítés 1944. július 1-vel indul meg, Ágoston Sándor tervei alapján. Közben kitört a II. világháború. Az építkezés félbe szakadt. A régi állami ménes megszűnése után az épülő templom 1946-ban az egyházközség tulajdonába került. 1948. június végén folytatódott a templomépítés és 1949. október 23.-án szentelte fel Kemény Lajos püspökhelyettes.

A hiányosságok pótlása ezután is folyt (harang, orgona, padok, külső vakolat). 1950-ben a templom, belső falát Sziráczky Gyula grafikus művész falfestményekkel díszítette. Az 1949-ben használatba vett templom építésének munkálatai 1950-51-ben folytatódtak.

Az 1990-ig terjedő időszakban sokan nem merték vállalni hitüket, így a gyülekezeti élet nem tudott erősödni. A széthullott gyülekezet már nem rendelkezett önálló lelkésszel, Mezőhegyes Tótkomlós fiók, társgyülekezetévé válik.

Az 1980-as évek végén Gyekiczki János tótkomlósi lelkész felvállalta a területéhez tartozó templomok renoválási munkáinak szervezését. Így 1990-ben befejeződött a templom renoválása az ünnepélyes hálaadó istentisztelettel elkezdődött a mezőhegyesi gyülekezet újraéledése.
Evangélikus templom, Mezőhegyes