Ladánybene látnivalói

Madarasi-tó

Cím Ladánybene külterület 47.052499 N, 19.469434 E
Kapcsolat Web: www.petofiturakor.hu
A Ladánybene határában elterülő Madarasi-tó az egykori tipikus szikes tavak egyike volt. A hosszú ideje tartó szárazság miatt részben mézpázsitos gyeppé, részben zsiókás, nádasos, szikes mocsárrá alakult. A védett terület szép példája a homokbuckás és a buckaközi mélyedésekben kialakult szikesek együttesének.

A száraz homokfelszínt nyílt homokpusztagyep és borókás-nyáras, a szikes mocsári vegetáció hódította meg. Jellemző lágyszárú növényfajtái: homoki csenkesz, homoki kikerics, kései szegfű, homokviola, homoki ternye, deres fényperje, pusztai kutyatej, buglyos fátyolvirág, zsióka, sziki káka, nád.

Állatvilágából elsősorban a gerinctelenek: a sáskák, a szöcskék, a homoki bogarak, a lepkék érdekesek.
Madarasi-tó, Ladánybene