Kenézlő látnivalói

Református templom

Cím Kenézlő Nagyváradi u. 16. 48.197360 N, 21.530781 E
Kapcsolat Telefon: 47/344-043 Web: www.kenezlo.hu
Az egyháznak torony nélküli temploma volt, majd az épület használhatatlansága miatt 1699-ben fatemplomot építettek, haranglábbal. Ezt követően az elavult épületet kőtemplommá építették át.

1812-1813 között az épület a jelenlegi templom kelet-nyugati hossztengelyű nagyobbik része. Ezt újították fel, magasították és bővítették, valamint tornyot építettek hozzá 1926-ban. Ekkor alakult ki a templom mai alakja.

Bay László és neje, Jakabfalvi Zsuzsanna két haranggal ajándékozta meg az egyházat, melyeket 1760-ban öntöttek.

A szószék 1926-ban készült, Tóth Béla vencsellői kőművesmester készítette.
Alja, lépcsőzete, mellvédje faragott homokkő. A szószék feletti koronát 1926-ban Szitár Ferenc vencsellői asztalosmester készítette fenyődeszkából. Négyzet alapú csapott gúla, alsó szélein fűrészelt díszítéssel. Közepén szőlőfürt és búzakalász.

Az Úrasztala 1913-ból való, készítője Kiss Ferenc balsai kovácsmester. A Mózes-széket és a padokat Szabó Károly és ifj. Nyiri István kenézlői asztalosmesterek készítették 1926-ban.
Református templom, Kenézlő Református templom, Kenézlő Református templom, Kenézlő