Bakonyjákó látnivalói

Iharkút emlékpark

Cím Bakonyjákó Iharkút 47.235740 N, 17.641772 E
Kapcsolat Web: www.bakonybel.hu
Iharkút irtásfalu volt a Bakony közepén, Bakonyjákó közelében. Nevét is a juhar (ihar) fáról kapta. Ez a hely lakott volt az Árpád-korban, majd elnéptelenedett. Aztán az Esterházy család telepítette be a török idők után. Lakosainak zöme német ajkú volt, akik erdei munkából és favágásból éltek.

A második világháború után egyébként is hanyatló falu (németek kitelepítése, lakosság városba húzódása) sorsát az alatta található bauxitvagyon felfedezése pecsételte meg. A teljes kitelepítés után a helyén bányagödör tátongott és vörös utakon vitték a bauxitot az óriási teherautók. A faluban volt templom, temető és iskola is.

A még élő lakosok és azok leszármazottai határozták el, hogy hajdani falujuknak emléket állítanak. Ezt ma egy bekerített helyen, az egykori falu közepén egy harangláb és kereszt hirdeti, s idővel egy emlékházat álmodnak ide, ahol megjelenhetne a falu térképe, a hajdan volt lakosok névsora.

Évente egyszer az iharkútiak összegyűlnek az emlékhelyen. Szívszorító látni a sok embert, aki példamutatóan ragaszkodik csodálatos hegyvidéki szülőfaluja sivárrá vált helyéhez, s emlékezik a saját gyermekkorára, vagy ha leszármazott, akkor már csak a szülője, nagyszülője meséjéből ismeri a soha nem fakuló, soha nem változó Iharkútat.
Iharkút emlékpark, Bakonyjákó Iharkút emlékpark, Bakonyjákó Iharkút emlékpark, Bakonyjákó