Gyönk látnivalói

Római katolikus templom

Cím Gyönk Táncsics Mihály u. 407. 46.557163 N, 18.474558 E
Útvonaltervezés
Kapcsolat Web: www.gyonk.hu
Gyönkön a katolikusok létszáma a másik két gyülekezetéhez (református és evangélikus) képest elenyésző volt, mely arány a II. világháborút követő ki-és betelepítések során változott meg. Korábban a katolikus hívek Szakadátra jártak át vallásukat gyakorolni.

Az 1900-as évek elején felvetették egy katolikus templom építését. Dr. Éry Márton, Tolna vármegye alispánja a hívek mellé állt, és segített, hogy, ez a reményük megvalósulhasson. 1926-ban épült fel a László Aladár műszaki tanácsos által tervezett, és Dicenty László építész közreműködésével kivitelezett gyönki katolikus templom. 1926. november 11-én gróf Zichy Gyula kalocsai érsek és Virág Ferenc pécsi püspök szentelték fel, Krisztus Király tiszteletére. Mindezt egy fehér márványtáblán is olvashatjuk a templom ajtaján belépve a jobboldali falon.

A kápolna főbb vonalakban a román stílust követi, de finoman emlékeztet a neogót stílusra.

Jelenlegi megkopott külseje eredetileg halvány rózsaszínű, homokszín ornamentumokkal. A templom legutolsó tatarozása alkalmával 1997-ben új tetőt kapott, új csatornákkal, a 20 méter magas torony renoválása és újrafestése megtörtént, új toronykereszt került a tetejére, melyben elhelyezték a templom rövid történetét. A templom tölgyfa kapuján belépve jobbra látható egy vasrács ajtóval védett, kisméretű helység, melyben Szűz Mária kék-fehér köntösbe öltöztetett szobra áll. A templom hajóját díszes vasrács zárja el a belépőtől. A szentélyt egy lépcsőfok magasság választja el a templom hajójától. A szentély előtt jobbra a főfalakból kiugró kis helység, melyben egy nagy szekrény és a gyóntatószék van. Átellenben a szentély bal oldalán van a hasonló nagyságú sekrestye, rajta kijárati ajtóval az udvarra. A kupola hajlatában fent 1 m átmérőjű kerek, színes üvegablak, mely a Szentháromságot ábrázolja, szélén felirattal: Háromságban egy Isten. A szentélyben a templom eredeti oltára helyén jelenleg egy középen kupolás, 2 m magas, nyitott díszes körszekrény áll, benne Jézus Szívét ábrázoló nagyméretű szobor, a templom eredeti titulusát jelképezve. A szobor körszekrényét körülvéve két oldalról szárnyas angyalok láthatók. A szentély közepén vörös márvány asztal az oltár. Mellette szintén vörös márványból evangéliumi felolvasó oszlop áll. A szentéllyel szemközt jobb és baloldalt 6 sor 4-4 személy helyfoglalására alkalmas pad van. A templomot számos kegytárgy díszíti: Szent Antal szobra, Szent Imre herceg szobra, Szent József szobra karján a gyermek Jézussal, Liziői Kis Szent Teréz szobra. Körben a falakon a templom hajójában 40 cm nagyságú képkeretben keresztúti ájtatosságot jelképező képek vannak. A kórus alatt nagyméretű falra függesztett kereszt, rajta Krisztus testével (Szegletes János gyönki fafaragó munkája). A kórusra keskeny csigalépcső vezet, melyen tovább a harangokhoz lehet feljutni.

A toronyban két harang lakik: egy kis lélekharang, mely repedt, nem használható jelenleg és egy mintegy 100 kg-os nagyobb harang. A kóruson elektromos szintetizátor két hangszóróval szolgál a kántori kísérethez.
Kirandulastervezo-Gyonk-Katolikus-templom-1.jpg Kirandulastervezo-Gyonk-Katolikus-templom-2.jpg Kirandulastervezo-Gyonk-Katolikus-templom-3.jpg