Felsőörs látnivalói
Római katolikus templom
Cím
Felsőörs
Dózsa tér
47.014177 N, 17.951906 E
Kapcsolat
Telefon: 87/446-812
A felsőörsi prépostsági templom román kori tornyának gazdag nyugati homlokzata egyedülálló a hazai emlékanyagban.
A kaput lezáró timpanon motívum itt jelenik meg hazánkban először.

A Rátót nembeli Örsi család 1175-1199 között Szent Mária Magdolna tiszteletére ágostonrendi prépostságot alapított.
1260-ban a templomban már világi prépostság működött, melynek alapítóit Miske ispánnal és feleségével, Margit asszonnyal azonosítják.
A templom mai alakját a XIII. század második felében történt átépítések során nyerte.
Legrégebbi része az 1230-as években épült nyugati tornya, melynek három oldala eredetileg szabadon állt, és csak a negyedik kapcsolódott a templomhoz.
Gazdag szobrászati díszítésében növény-, állat- és emberalakos motívumok egyaránt megtalálhatóak.
Kapuzatának hurkolt oszlopaira Pannonhalmán találunk példát. Míg a torony szabályos kváderkövekből épült, addig a templom többi része szabálytalan kőből.
A torony belsejében a karzatra felvezető lépcső alatt sírfülke található, mely a kegyúr temetkezési helye lehetett.
A templomot a XIII. század második felében sekrestyével bővítették.
A román kori templom sík mennyezetű hajóját a XIV. század második felében gótikus profilú bordás keresztboltozattal beboltozták. Talán ekkor kapta a torony a ma is látható nyolcszögű lezárását.
1552-ben a törökök elfoglalták Veszprémet, ekkor pusztíthatta tűzvész a templomot.
Feltételezhető, hogy a mai templom egy korábbi helyén épült, ennek azonban a barokk kori újjáépítés minden nyomát eltüntette.
1736-1747 között Padányi Bíró Márton veszprémi püspök gyökeresen megújíttatta. A templom mai berendezése is ebből a korból való.

A korai templom homlokzati tornyos, háromhajós elrendezésű volt, félköríves szentélyzáródással.
A mellékhajók egyenes záródásúak voltak, három-három ikerablakkal.
A XVIII. századi átépítések során a hajót egyterűvé alakították, az oldalhomlokzat rézsűablakait elfalazták.
1962-1965 között folytattak régészeti és falkutatásokat, illetve ekkor végezték a templom helyreállítását is.
Jelenleg Szent Mária Magdolna-plébániatemplomként működik.