Felpéc látnivalói

Római katolikus templom

Cím Felpéc Táncsics u. 47.525514 N, 17.595591 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
A felpéci római katolikus vallásúak az első templomukat 1430-ban építették, és a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelték fel.

Ez fából épült és a török harcok idején elpusztult. Az 1600-as években a protestáns gyülekezeteket is a katolikus főhatóság ellenőrizte, munkájukat minősítette. Ekkor még nem volt katolikus templom, a hívek az evangélikus szertartáson vettek részt, közösen használzák a templomot és a harangokat.

A falu lélekszáma ebben az időben 255 fő, ebből lutheránus 152, katolikus 30, református 23 fő. Plébániaház nincsen.

1752-ben templomhelyet mértek a falu földjéből, ahova még ebben az évben felépítették a katolikusok a templomukat, ami fából készült. 1758-ban feszület még nincs a faluban.

Felpéciek 1827-es keltezésű levele kérelmet tartalmaz, melyet ápr. 23-án a győri püspöknek írtak, anyagi segítséget kérnek, hogy templomuk fából készült tornya helyett kőből új tornyot építhessenek. E kezdeményezést írásban támogatta és az építés szükségességét megerősítette Medgyesi György győrszemerei plébános, akihez a felpéci filia is tartozott, és Somorjay János középkerületi alperes.
Római katolikus templom, Felpéc