Előszállás látnivalói

Római katolikus templom

Cím Előszállás Szöglet kert 2. 46.830317 N, 18.819631 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
A Cisztercita Rend a területen található kápolna helyett templomépítésbe kezdett. 1779-re készül el Szűz Mária születésének tiszteletére. Nagysága és szépsége feltűnő volt ebben a korban, híre messze környékre elterjed.

Gúlasisakos, órapárkányos középtorony, kétszakaszos hajó, csehsüvegboltozattal, egyszakaszos, félköríves záródású szentéllyel. Bal felől sekrestye barokk bútorzattal. Bejárat fölött orgonakarzat, kovácsoltvas védőráccsal a XVIII. századból. Kő főoltár faburkolattal, kétfelől Zakariás és Erzsébet faszobraival, oromzatán angyalokkal kísért, sugár és felhőkoszorúval övezett Máriamonogram. Félkupolával fedett fülkébe állított tabernákulum, 1783-ban felszentelve. Az oltárkép-en Mária születése (1788). A mellékoltárokon Szent József és Szent Bernát olajképei. Baloldalon szószék, vele szemben keresztelő kút.

A vörösmárvány keresztelőmedence a XIX. század első felében készült. Ritka szép főoltárképe valószínűleg Tschöke Bernát jószágkormányzó ajándéka. Az itt működő cisztercita papok állítása szerint mind a főoltárkép, mind a két mellék oltárkép F. A. Maulbertsch alkotása. Az orgonát 1911-ben készítették, Rieger Ottó gyárában.

A templom nagyharangját 1944-ben elvitték, s két kisharang maradt a toronyban, a kisebb súlyú feltételezhetően a jelenlegi templom helyén lévő 1750 körül épült, kis kápolna előtti haranglábon volt. Komoly tatarozást 1839 óta nem kapott.

A millenniumot köszöntve az egyházközség megvalósította a tetőszerkezet cseréjét az önkormányzat és a lakosság segítségével.
Római katolikus templom, Előszállás