Egyházasrádóc látnivalói

Római katolikus templom

Cím Egyházasrádóc Kossuth Lajos u. 164. 47.084089 N, 16.608491 E
Kapcsolat Web: www.martinus.hu
Egy 1221. évi oklevél említi először Rádóc nevét6 és Szent Györgyről elnevezett templomát. 1674-ben Szent András tiszteletére szentelt templomában kőszószék és pasztofórium volt. A reformáció után a templomot 1719-ben rekatolizálják. A templom az 1813-1814-es átépítéskor nyerte el mai formáját.

Homlokzat feletti tornya van, egyhajós, szentélye a nyolcszög három oldalával zárul. Egyenes záródású és szemöldökű bejárata felett a karzat szintjén félkörív záródású ablaka van, felette a főpárkány timpanont alkot, amelyben a tetőszinten egy körablak, a harangok szintjén a tornyon négy félköríves záródású, keretezett ablak látható. Az órahellyel kiképzett párkány felett hagymasisak van. Az egyenes oromzat csatlakozik a toronykiképzéshez.

A templom többi ablaka is félköríves záródású, a homlokzatok falsávokkal tagoltak. A sekrestye az északi oldalon csatlakozik a szentélyhez. A hajó két csehboltszakaszos, a szentély fiókos, félkupolás fedésű. A karzat három ívnyílású, mellvédje íves, tört homlokvonalú. A szószék és a keresztelőkút klasszicista, az orgona és sekrestye barokk.
Római katolikus templom, Egyházasrádóc