Egyházasdengeleg látnivalói

Szent Imre templom

Cím Egyházasdengeleg Temető utca 47.797522 N, 19.563244 E
Kapcsolat Web: www.dengeleg.hu
A dengelegi templom - a későbbi feljegyzések szerint - 1322-ben épült román stílusban, a középkorban gótikus bővítéssel. 1710-ben átalakították. Homlokzati fala felett elhelyezkedő kis tornyocskája már 1722-ben létezett, orgonáját 1760 körül készítették.

Harangjai a legutóbbi évtizedekben a tetőtérben voltak elhelyezve, a legutóbbi helyreállításkor a templom előtt felállított, modern haranglábra kerültek. Kis huszártornyát és a fa karzatot a legutóbbi helyreállításkor elbontották. Ekkor kapta mai zsindely fedését is. A templom egyhajós, megközelítően keletelt, torony nélküli. A román stílusú részhez tartozik a az eredeti egyeneszáródású szentély, illetve a ma szentélynek használt, régebbi templomhajó.

Falazata kizárólag téglából készült, melyet a szentélynél és a déli falon keskeny, lőrésszerű, külső-belső rézsűvel kiképzett öt ablak tört át. A gótikus bővítéskor a nyugati oldalon szélesebb hajót építettek, s az egykori román hajórészhez sekrestyét toldottak. A gótikus hajó főhomlokzatán van a félköríves, kőkeretes bejárat, mintegy méterre felette kőből faragott szemöldökpárkány, az oromfal közepén kisméretű, egyszerű rózsaablak látható.

A románkori hajó és szentély között félköríves heveder helyezkedik el, a két különböző korú épületrész között hornyolt, csúcsíves diadalív van. Szószéke népies, barokk, orgonáját ma nem használják. Szentélyének mai berendezése fából készült, rusztikus, északi falában csúcsíves szentségtartó fülke látható, középkori falképtöredékei még feltáratlanok.
Szent Imre templom, Egyházasdengeleg