Eger látnivalói

Botanikus kert

Cím Eger Joó János utca 47.906618 N, 20.389106 E
A Botanikus kert 1967-től az Egyetem tulajdonában álló, a Biológia Intézet Növénytani és Növényélettani Tanszékének és a BNPI Igazgatóság szakmai irányítása alapján kezelt védett terület. A kert a mai napig számos védett növénynek adott otthont, ezek közül több védett faj évről évre szaporodik. A terület helyi adottságai – megyei jogú város lakóterületének pereme – a maga 10 000m2-es területével méltó és fontos zöld felülete lehet nemcsak a városnak, de kiemelkedő gyakorlati terepe is az itt tanuló egyetemi hallgatóknak.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 időszakra vonatkozó egyik legfontosabb célkitűzése a természettudományok fejlesztése, és a gyakorlati képzés előtérbe helyezése. E két fontos célkitűzés egyszerre volt jelen projektünkben, mely még inkább alátámasztotta azt a szakmai szükségességet, mely szerint meg kell őriznünk az élő fajgyűjteményünket, az itt található fás és lágyszárú fajok számának növelése mellett. A hosszú távú fennmaradása és a biológiai sokféleség szempontjából is jelentős a több mint 600 növényfajból álló élő gyűjtemény. Ennek a gyűjteménynek helyi szempontból azért van nagy jelentősége, mert nagyrészt a hazai flóra vagy a Kárpát-medence növény- fajai találhatók meg benne. Még növeli az értékét a gyűjteménynek az, hogy a kisebb területfoltok betelepítésénél a fő szempont bizonyos, a Bükk hegységben és az Északi középhegység több területén tipikus növénytársulások létrehozása volt, ez még inkább segíti a hosszú távú fennmaradását a területen található növényfajoknak.

Botanikus kertünk, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának közreműködésével 2010. január 27-én megkapta Eger Megyei Jogú Város „jelentős zöld felülettel rendelkező különleges terület” besorolást, azaz a helyi védelmet.
A Botanikus kert a Természettudományi karhoz tartozó egység, az eddigi szakmai irányítást a Növénytani Tanszék (mai nevén Növénytani és Növényélettani Tanszék) dolgozói látják el a kert alapítása, 1967 óta. Rendszeres telepítések folytak, melyek során kialakult a kert mai állapota, fajkészlete.

Botanikai értékek
A botanikus kert legnagyobb értéke viszonylag kis területével szemben az egységnyi területre eső nagy fajszám. egy m2-nyi területre a bolygatatlanabb részeken kb. 20 faj jut, ami mutatja a lágyszárú taxonok nagy számát.
Ezen kívül a nagy számú korosabb fa (Juglans nigra, Quercus petrea, Quercus rubra) szintén nagy értékét képezik a kertnek, melyek átlagos életkora kb. 50 év.
Védett fajok találták meg végleges helyüket a kertben, így a Sesleria heufleriana, Helleborus dumetorum, Helleborus purpurascens, Allium victorialis, Cephalanthera damasonium, Iris pumila, Iris aphylla ssp. hungarica, Iris variegata, Iris sibirica, Dianthus plumarius ssp. praecox, Orchis purpurea, Pulsatilla grandis, Galanthus nivalis, Ranunculus hepatica és még nagyon sok szép és értékes növényfaj.
Botanikus kert, Eger Botanikus kert, Eger Botanikus kert, Eger Botanikus kert, Eger