Devecser látnivalói

Páduai Szent Antal templom

Cím Devecser Bem u. 1. 47.105844 N, 17.436395 E
Kapcsolat Web: www.devecser.hu
Az első, XIII.századi templom a mai római katolikus templom helyén állt, Szent György tiszteletére szentelték fel. A portyázó török seregek 1548-49-ben megtámadták a falut és felgyújtották a templomot, így az megsemmisült. Hosszú ideig a várban kialakított kápolnát használták egyházi célokra.

Az első katolikus devecseri plébános Mátéfi István (egy 1738. évi anyakönyvi bejegyzésből) volt, az ő szolgálata idején indult meg a templom újjáépítése.1740-ben már a torony is állt. A 37 méter hosszú és 11 méter széles templomot Páduai Szent Antal tiszteletére emelték. A főoltáron ma is látható nagyméretű Szent Antal oltárképet Kracker János Lukács festette 1779-ben. A kórust az orgonával 1824-ben adták át, a toronyórát 1900-ban helyezték üzembe. A barokk plébániatemplomot 1999-ben restaurálták.

Az 1541-ben Devecserben született jezsuita szerzetes, Szántó Arator István katolikus bibliafordító emlékére a templom bejáratának balolali falán, a jobboldali falon pedig Gárdonyi Géza tanító emlékére helyeztek el 2002-ben emléktáblát. Mint ismeretes, Gárdonyi Devecserben tanítóskodva itt szerezte 1882-ben a Fel nagy örömre című karácsonyi templomi éneket.
Páduai Szent Antal templom, Devecser Páduai Szent Antal templom, Devecser Páduai Szent Antal templom, Devecser