Decs látnivalói

Krisztus király templom

Cím Decs Ady Endre u. 13. 46.283815 N, 18.757186 E
Kapcsolat Telefon: 74/495-047 Web: www.plebaniadecs.emecclesia.hu
Decsen a katolikus plébániát 1918-ban alapította, az akkori pécsi megyéspüspök Zichy Gyula. 1918-ban a kétezer katolikus, számban meghaladta a reformátusokét. Várdombhoz tartoztak, de a 10 km-es távolság lehetetlenné tette a hívek lelki gondozását. Ezért volt szükséges egy önálló plébánia, melynek első plébánosa Fehérváry Ferenc lett, aki 1918. március 14-én foglalta el helyét.

Ezen időpont a decsi egyházközség születésnapja. A vesztes I. világháború miatt – anyagiak hiányában – az eredetileg beígért templomépítési segélyt a püspök nem tudta folyósítani, ezért a templom építéséig a régi iskolában mutatták be a szentmiséket. Az 1927-es esztendő reménységet hozott a híveknek, mert a plébánia közelében eladásra került egy nem használt hengermalom épület. Virág Ferenc püspök nagylelkűen kifizette a vételár 85%-át. Úgy tervezték, hogy a malomépületet megfelelő módon templommá lehet alakítani, de kiderült, hogy ez nem lehetséges. Templomépítő-bizottságot hoztak létre, amely végül Kismarty Lechner Lóránd budapesti építőmérnök tervét fogadta el.

1930. július 20-án megtartották a templomépítési versenytárgyalást. 12 pályázó közül Müller József bátaszéki építőmester ajánlatát fogadták el. 1930. augusztus 24-én került sor a templom alapkőletételének ünnepélyes megáldására.

Ez év december 1.-én a templom már tető alá került. Az ajtók és ablakok Vázsonyi József géplakatos munkája, akinek sikerült az I. világháborút követően a szibériai fogságból hazatérnie. A kazettás mennyezetet helyi mesterember készítette el, állványt nem használt. Szekszárdról érkezett a 20 db 4 méter hosszúságú pad. A templomba harangok is kerültek, négy harang öntetett:

Krisztus Királynak, súlya: 687 kg, hangja: Fisz, felirata: Psallite Regi Nostro, Psallite!

Szűz Mária tiszteletére, súlya: 416 kg, hangja: A, felirata: Dei Genitrix Virgo Maria, Filium pro Familia Mariana interpella!

Szent József tiszteletére, súlya: 210 kg, hangja: Cisz, felirata: Constituit Eum Dominus Domus suae!

Szent Mihály arkangyal tiszteletére, súlya: 95 kg, hangja: Fisz, felirata: Sancta Michaele Archangele veni in adiutorium populo Dei!

1944-ben a 2. legnagyobb harangot háborús célokra elvitték, azóta 3 harang lakik a templomban.

1931. szeptember 13-a Sárköz első katolikus templomának szentelése, Krisztus Király tiszteletére.
Krisztus király templom, Decs