Csegöld látnivalói

Görög katolikus templom

Cím Csegöld Dózsa György u. 47.899102 N, 22.684019 E
Kapcsolat Web: www.csegold.hu
Első oklevélbeli adat a község létéről egy 1209-ből származó perirat. A templomunk építési évét 1463-re valószínűsítík. Eredetileg római katolikusnak épült. Majd 1545-től protestánss 1785-től pedig görög katólikus templomként használják. Száz esztendő alatt azonban sok apró átalakítás történt, Fokozatosan uralkodóvá vált benne a barokk formavilág.

1850-ben a hívek esztétikai igényeinek megfelelően, valamint a bizánci jellen kiakakítása céljából, megfelelő liturgikus tér kialakítása érdekében felállították az ikonosztáziont, amit 1897-es felújításkor kikerült a tamplomból, mivel nem tatották elég értékesnek.

1862-ben létesítették a torony felső részének gazdagabb architektúráját, az akkori ízlésnek megfelelően. Ez részben a toronysisak átépítésével is járt. A legnagyobb átépítés 1897-ben történt. Ezzel vesztette el a templom végleg műemléki mivoltát és vált műemlék jellegűvé, amikor a szentély mérete kisebb lett a hajó javára.

Majd a következő felújításnál a Műemlékek Országos bizottságának engedélye kikötőtte, hogy a hajó bővítése, a szentély és a torony teljes megóvása mellett vihető végbe. 1931. január 21-én fogadták el a végleges tervet. Március 17-én versenytárgyaláson az egész munkát Kozma Rezső kapta meg.

Az új templomhajó az eredetinél 5o % -kal szélesebbé vált. A hajó szélesítése az ezáltal éppen a kétszeresére növelte a befogadó képességet, mivel a bővítés fölé oldalkórust építettek z x 2,5 méter szélességben, melynek feljárata kívülről van. A szentély északi részéhez, pedig új sekrestyét illesztettek. A festést is befejezték még 1931-ben. A festőművész Szegedi Molnár Géza, akinek ez az első munkája.

Festészete ídegen a bizánci liturgia világa számára. Festményeinek egyik érdekessége, hogy a mennyezeti képen az Istenszülő előtt hódolók között megörökítette Pataki István paróchust, az építkezés levezetőjét. Történelmi értékű a Szent Miklós kép, melyet Báró Vécsei Miklós 1849-ben adományozott az Egyházközségnek.

Az ezredfordulóig nagy építés vagy átalakítás nem történt a templomon. A talajvíz, illetve az 197o-es árvíz után aljzatmagasítás történt.

A Millennium évére a templom külső új vakolatot kapott. 2000-ben pedig készült egy ikonosztázion, melyet a beállítás után a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal 2002-ben képek kiszedetése után lebontatott, mivel stílusában nem illeszkedett a templombelső teréhez. Még ez évvégén az elektromos hálózat ki lett cserélve.

2004-ben az ikonoztázt pótolva Pascariu Mihály ikon képei, Jézus és az Istenszülő alapképek kerültek a lebontott képállvány helyére.

2005 tavaszán templom szentélyéből, a hajó nyugati faláról és az előtér lábazatáról több évtized után a müanyag lambéri lekerült és cementnélküli vakolatot kapott. A munkát Varga Barna helyi vállalkozó végezte. Ezt követően a szentélyt és a friss vakolatot színre meszeltük.

2007. tavaszán a veszélyessé vált torony feljáró lépcsőit és deszkázatát cseréltük le, az Önkormányzat támogatásából. A második szinten elbontásra került a használaton kívüli harang állványzat. Ez év ősszén egy villámkár miatt a harang elektronikájával együtt a lapátos mechanika mágnes behúzásra cserélődött le. Itt kell megemlíteni az 1596-ból származó kisharangot Országos védelembe vették.

2008 húsvétján Czuprák Csaba emlékére, családja az Esztergomba került képek másolatát felajánlásként adományozta templomunknak melyet Zolcsák Miklós készített.
Csegold-Gorogkatolikus-templom-1.webp Csegold-Gorogkatolikus-templom-2.webp Csegold-Gorogkatolikus-templom-3.webp