Csegöld látnivalói

Görög katolikus templom

Cím Csegöld Dózsa György u. 47.899102 N, 22.684019 E
Kapcsolat Web: www.csegold.hu
Első oklevélbeli adat a község létéről egy 1209-ből származó perirat. A templomunk építési évét 1463-re valószínűsítík. Eredetileg római katolikusnak épült. Majd 1545-től protestánss 1785-től pedig görög katólikus templomként használják. Száz esztendő alatt azonban sok apró átalakítás történt, Fokozatosan uralkodóvá vált benne a barokk formavilág.

1850-ben a hívek esztétikai igényeinek megfelelően, valamint a bizánci jellen kiakakítása céljából, megfelelő liturgikus tér kialakítása érdekében felállították az ikonosztáziont, amit 1897-es felújításkor kikerült a tamplomból, mivel nem tatották elég értékesnek.

1862-ben létesítették a torony felső részének gazdagabb architektúráját, az akkori ízlésnek megfelelően. Ez részben a toronysisak átépítésével is járt. A legnagyobb átépítés 1897-ben történt. Ezzel vesztette el a templom végleg műemléki mivoltát és vált műemlék jellegűvé, amikor a szentély mérete kisebb lett a hajó javára.

Majd a következő felújításnál a Műemlékek Országos bizottságának engedélye kikötőtte, hogy a hajó bővítése, a szentély és a torony teljes megóvása mellett vihető végbe. 1931. január 21-én fogadták el a végleges tervet. Március 17-én versenytárgyaláson az egész munkát Kozma Rezső kapta meg.

Az új templomhajó az eredetinél 5o % -kal szélesebbé vált. A hajó szélesítése az ezáltal éppen a kétszeresére növelte a befogadó képességet, mivel a bővítés fölé oldalkórust építettek z x 2,5 méter szélességben, melynek feljárata kívülről van. A szentély északi részéhez, pedig új sekrestyét illesztettek. A festést is befejezték még 1931-ben. A festőművész Szegedi Molnár Géza, akinek ez az első munkája.

Festészete ídegen a bizánci liturgia világa számára. Festményeinek egyik érdekessége, hogy a mennyezeti képen az Istenszülő előtt hódolók között megörökítette Pataki István paróchust, az építkezés levezetőjét. Történelmi értékű a Szent Miklós kép, melyet Báró Vécsei Miklós 1849-ben adományozott az Egyházközségnek.

Az ezredfordulóig nagy építés vagy átalakítás nem történt a templomon. A talajvíz, illetve az 197o-es árvíz után aljzatmagasítás történt.

A Millennium évére a templom külső új vakolatot kapott. 2000-ben pedig készült egy ikonosztázion, melyet a beállítás után a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal 2002-ben képek kiszedetése után lebontatott, mivel stílusában nem illeszkedett a templombelső teréhez. Még ez évvégén az elektromos hálózat ki lett cserélve.

2004-ben az ikonoztázt pótolva Pascariu Mihály ikon képei, Jézus és az Istenszülő alapképek kerültek a lebontott képállvány helyére.

2005 tavaszán templom szentélyéből, a hajó nyugati faláról és az előtér lábazatáról több évtized után a müanyag lambéri lekerült és cementnélküli vakolatot kapott. A munkát Varga Barna helyi vállalkozó végezte. Ezt követően a szentélyt és a friss vakolatot színre meszeltük.

2007. tavaszán a veszélyessé vált torony feljáró lépcsőit és deszkázatát cseréltük le, az Önkormányzat támogatásából. A második szinten elbontásra került a használaton kívüli harang állványzat. Ez év ősszén egy villámkár miatt a harang elektronikájával együtt a lapátos mechanika mágnes behúzásra cserélődött le. Itt kell megemlíteni az 1596-ból származó kisharangot Országos védelembe vették.

2008 húsvétján Czuprák Csaba emlékére, családja az Esztergomba került képek másolatát felajánlásként adományozta templomunknak melyet Zolcsák Miklós készített.
Görög katolikus templom, Csegöld Görög katolikus templom, Csegöld Görög katolikus templom, Csegöld