Csapod látnivalói

Római katolikus templom

Cím Csapod Fő u. 154. 47.518504 N, 16.925202 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
A templom egy tágas, szépen gondozott parkos helyen fekszik, a település központjában. Ezen a helyen már a XII. század elején állt egy templom.

Ezt a feltevést az alábbiak támasztják alá:
- Szent István elrendelte, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. Ez időben idetartoztak Himód, Hövej, Göbös és Pusztacsalád, valamint Bodakfalu, és vele két, a tatárjárás idején elpusztult kis falu akkori lakói.

A templom védőszentje, Antióchiai Szent Margit szűz és vértanú. Az ő tiszteletét a keresztes vitézek honosították meg Európában a XII. század elején. A régészek szerint a templom apsis - szentély mögötti - része még a régi templom maradványa. A templom körül a hasonló árpádkori-középkori templomokhoz temető volt, amit Mária Terézia rendelete szüntetett meg.

Az első írásos emlék 1359-ben, mint meglévő római katolikus templomról ír. 1646-ban mivel a Nádasdyak lutheránusok voltak, így a falunak is lutheránussá kellett válnia. Több évtizedig a templom az evangélikus hívőket szolgálta.

Az 1696-os, 1714-es és az 1733-as vizitációk a templom rossz állapotáról írnak.
1787-ben indult el a templom bővítése, illetve újjáépítése.
1794-ben készült el a toronnyal e szép kis késő barokk templom a mai formájában. Az építést az Esterházy hercegek végeztették azokkal a kő és fafaragókkal, valamint festőkkel, akik a fertődi, és a kismartoni kastélyaik építésén is dolgoztak ebben az időben.
1935-ben a főbejáratnál egy kis szélfogóval bővítették a templomot.

A II. világháború során a harcoknál sokat szenvedett, több találatot is kapott. 1971-ben és 1988-ban teljesen felújították, ekkor kapott új tetőt.

A templom belseje: A templomba belépve, későbarokk, nagyon szabályos oszlopokat és boltíveket látunk, az egész olyan, mint egy kis ékszerdoboz. A főoltár fából készült, aranyozott díszítéssel. Az oltárkép Antióchiai Szent Margit kínzását ábrázolja. A képet Bécsben, 1796-ban Dorfmeister István festette. Az oltárszekrény ajtaján Szent Magdolna látható a feszülettel, kétfelől pedig oderáló angyalok. A szószék teljesen fából faragva, oldalán Jézust a hegyi beszéddel ábrázolva. A hangvető tetején Mózes látható a kőtáblákkal. A szószékkel szemben látható a kis oltár, a Lourdi barlanggal, kápolnával, a Szűzanya szobrával.

A templomban található szobrok fából és gipszből készültek. A legrégebbi az úgynevezett Anya Mária a két kis angyallal, a XVIII. század elején készült. Feltehetően az Esterházyaktól került a templomba, mivel a szobor a kismartoni kegyszobor mása. A régi időkben öltöztették is a buzgó hívők. A szentélyben levő Nepomuki Szent János kőszobra is hasonló korú. Értékes még a keresztelőkút mely Jézus megkeresztelését ábrázolja.
Római katolikus templom, Csapod