Budapest látnivalói

A légiótábor keleti fala és kapuja

Cím Budapest II. kerület, Kórház u. 7. 47.542249 N, 19.043938 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
A légiótábornak a Dunára, vagyis az ellenség felé néző oldalán épült kapu volt a tulajdonképpeni főkapuja, ahonnan oszlopsorral szegélyezett főutca, a via praetoria vezetett a táborközpontba, a principia épületéhez. A kapu maradványai a Kórház utca 7. sz. ház keleti oldalán kialakított parkban tekinthetők meg.

A porta praetoria ma ismert formájában a 3. század második felében épült. A korábbi kapuépítményt teljes egészében lebontották és maradványait statikai okokból eltávolították. A háromnyílású kapuépítményt kétoldalt egy-egy emeletes, köralapozású, nyolcszögletű kaputorony fogta közre. A boltozott átjárók közül a középső a kocsiforgalom, a két szélső a gyalogos közlekedés számára készült. Az északi átjáró boltívét a megmaradt faragott kövek alapján rekonstruálták s alakos díszű zárókövét visszaépítették. A kivezető kocsiút közepén mészkőlapokkal fedett szennyvízcsatorna vezetett a Duna felé.

A kapuhoz északi és déli irányban a légiótábor keleti fala csatlakozik. A fal belső oldalához sáncot építettek, amelynek tetején körüljárót alakítottak ki. A fal megközelítését kívülről árkokkal nehezítették meg. Ezeket az árkokat a 4. században, a későrómai légiótábor építésekor betöltötték, s föléjük épületeket emeltek, melyek falrészletei (középkori falakkal együtt) a táborfal keleti oldalán láthatók.

A porta praetoria felől lehetett megközelíteni a Dunán átvezető hidat, amely a légiótábor és a pesti oldalon lévő Trans-aquincum nevű hídfőállás között teremtett összeköttetést. A légió tábor déli fala és kapuja - porta principális dextra (Árpád híd budai felhajtója Vörösvári út - Pacsirtamező u.)

A Flórián téri aluljáró délnyugati kijáratánál kialakított romkertben a légiótábor déli falának helyreállított szakasza és a déli táborkapu konzervált maradványai láthatók.

A légiótábor négy kapuja közül a déli - a porta principális dextra - itt helyreállított formájában a 2. század dereka táján épült. Az emeletes, négyszögletes kaputornyok két, egyenként 3,5 m széles kapunyílást fognak közre. Az építményen többször végeztek javításokat, átépítéseket. A nyugati kapunyílás megemelt küszöbe arra emlékeztet, hogy a kapu használatának utolsó idejében (4. század) ajárószint magasabb volt és valószínűleg csak a nyugati átjárón keresztül közlekedtek.
A kapun bevezető oszlopsorral szegélyezett út, a via principális, a tábor észak-déli főútja, a tábor központi épületéhez, a principiához vezetett. Kétoldaliról boltsorra emlékeztető helyiségek – tabernák - nyíltak. A tabernasor mögött, nyugat felől, a légió 1. cohorsának a laktanyái állottak, keleti oldalán pedig a táborparancsnok helyettesének, a tribunus laticlaviusnak a lakóháza.

A táborkapuhoz csatlakozó táborfal nyugati és keleti irányban hosszabb szakaszon látható, sőt, a Flórián téri gyalogos aluljáró déli fala az egykori déli táborfal helyén épült. A kaputól keletre eső első bástya helyét az aluljáró kövezete jelzi. A ma látható táborfal és kapurészletek többnyire kiegészítések, amelyek a megmaradt alapfalakra épültek, mivel a római kori falak jó részét a középkori és újkori építkezésekhez kibányászták.
Forrás: www.romaikor.hu
A légiótábor keleti fala és kapuja, Budapest