Borsodnádasd látnivalói

Helytörténeti Gyűjtemény

Cím Borsodnádasd Táncsics út 4. 48.122268 N, 20.245864 E
Kapcsolat Web: www.borsodnadasd.hu
A honismereti tevékenység Borsodnádasdon nagy hagyományokra tekint vissza. Kávay Gáspár tanító már 1936-ban folklorisztikus kiadványt szentelt a helyi nép életének bemutatására, így az Első borsodnádasdi évkönyv értékes forrása a település múltját kutatóknak. Bárczy Zoltán 1959-ben megjelent: "Fejezetek a borsodnádasdi lemezgyár történetéből" című munkája igen sok dolgozat, tanulmány megkerülhetetlen alapját jelentette mindmáig.

Országos szinten is kiemelkedőt alkotott e területen Dr. Nemcsik Pál, aki az 1950-es évektől a 90-es évek elejéig példamutató elméleti és gyakorlati munkásságával bizonyította a honismereti mozgalom jelentőségét. Könyvei és más publikációi napjainkban is biztos kiindulópontot nyújtanak a néprajz, a munkás- és bányászélet kutatóinak. Kezdeményezésére 1959-ben helytörténeti szakkör alakult Borsodnádasdon, s a lelkes gyűjtőmunka eredményeként több kisebb, időszakos kiállítást követően 1971-ben, a volt római katolikus iskola épületében megnyílt a Helytörténeti Gyűjtemény.

Az utána következő tíz évben Dr. Nemcsik Pál irányítása idején mintegy 20 ezer látogató tekintette meg az intézményt, amely tevékenységét a kiadott két évkönyv, a 15 időszakos kiállítás és az 1150db leltározott tárgy jól jellemzi. 1981-től a megyei múzeumi szervezet keretében működött a Helytörténeti Gyűjtemény, s a településre látogatók és a helyiek körében nagy népszerűségnek örvendett.

Sajnos az 1990-es évek elejére több tényező eredményeképpen helyzete megrendült és 1993-ban végleg bezárta kapuit. A kiállítási anyag jelentős része más múzeumokba került, s a többszöri betörések is pótolhatatlan károkat okoztak a tárgyak mennyiségében és állagában.

Néhány lokálpatrióta a megmaradt emlékeket megmentette és a Béke Művelődési Házban helyezte el, ahonnan 1994-ben az általános iskolába kerülve, a történelemoktatást szolgálta a töredék kiállítási anyag. Az iskolai tanulók elődeikhez hasonlóan és méltóan nagy érdeklődéssel fordultak a helytörténet felé, így e sorok írójának vezetésével ismételt, szinte minden területet lefedő gyűjtőmunka kezdődött, elsősorban a gyerekek körében.

Az előző kiállítás sorsa miatti bizalmatlanságot rövid idő alatt eloszlatta a fiatalság lelkesedése, lendülete, akarata. A muzeális anyag olyan ütemben növekedett, hogy 1999-ben Borsodnádasd Önkormányzata határozatot hozott arról, hogy a lemezgyártelep igazgatói épületében ismételten létrehozza a Helytörténeti Gyűjteményt. Tíz havi előkészítő munkát követően, a köz- és jóakarat számtalan megnyilvánulása után 1999. december 23-án ünnepélyes keretek között újra megnyílt a település múltját bemutató állandó kiállítás.

A JELENLEGI BORSODNÁDASDI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
A kiállítás felépítése tükrözi azon törekvésünket, hogy a lehető legteljesebb képet adjuk látogatóinknak Borsodnádasdról, hogy megmutassunk olyan oldalairól is, amelyek eddig nem voltak közismertek. Bevallott célunk a történelmi hitelesség, az emberközeliség, a tárgyakban való gyönyörködtetés, a múlt értékeire való fókuszálás, az informálás, a játékos tanulás megvalósítása, látogatóinkban a Gyűjtemény iránti rokonszenv kialakítása. A különböző történelmi korszakok bemutatása, úgy gondoljuk valós képet ad településünkről, a kiállított tárgyak, emlékek pedig az értékítéletek levonásában, így a szilárd történelmi tudat kialakításában segítik vendégeinket.
Helytörténeti Gyűjtemény, Borsodnádasd Helytörténeti Gyűjtemény, Borsodnádasd Helytörténeti Gyűjtemény, Borsodnádasd