Bonyhád látnivalói

Katolikus templom

Cím Bonyhád Szabadság tér 11. 46.29866 N, 18.530149 E
Kapcsolat Telefon: 74/451-519
Winkler Mihály bonyhádi plébános álmodta meg a templomot Bonyhádra. Az építkezés több megszakítással 10 évig folyt a Kliegl és a Perczel család hathatós támogatásával december 8-án Nunkovics György nagyprépost felszentelte a templomot. Az 1781. május 29-i nagy tűzvész, a paplak leégése hátráltatta a befejezést, de 1782-ben elkészült a templom.

A templom egyik érdekessége, hogy a két homlokzati szoborfülkében, eltérően más hasonló templomoktól, Szent Péter mellett nem Szent Pál, hanem Mózes helyezkedik el. A nyugati homlokzat különlegessége Szent Mihály szobra a sekrestye oromfalán. A templom korabeli berendezési tárgyai; a barokk főoltárkép a Maulbertsch a szeplőtelen fogantatott boldogságos Szűz oltárképével az 1760 – 70 –s évekből, a szószék, a faragott tölgyfapadok, a barokk gyóntatószékek, a szenteltvíztartó. Jelentősnek mondható Péter és Pál apostol faszobra az oltár két oldalán. 1782 őszén Karel Janecek vagy Joseph Effinger pozsonyi mester barokk orgonáját építették be a kórusba. Segédje valószínűleg Róth József a későbbi bonyhádi orgonaépítő műhely tulajdonosa volt. 1782/83-ban a megmaradt építőanyagokból a megye első keresztény ispotályát építteti meg a bonyhádi zsidók kórházának példáján okulva.1788. június 30-án került az óra a toronyba.

1808-ban Schentz Dániel Nepomuki Szent János mellékoltár képének és a Pécsett öntött harangnak az elhelyezésére került sor majd az 1831-es felújítás során klasszicista stílusú főbejáratot építettek. 1868-ban Kegyes József festette meg a Szent György és a Szent család mellékoltár képeket. 1882. szeptember 3-án történt a centenáriumi újraszentelés, s a 100 éves évforduló egybeesett az Irgalmas Nővérek bonyhádi megjelenésével, ettől kezdve ők működtették az elemi leányiskolát és a szegényházat.

1927-ben Mayer Albert pécsi orgonamester új orgonát készített, az orgonaszekrényt megtartotta eredeti formájában.
A templom melletti parkban található Hybl József kőfaragó alkotására, a Hősök szobra, mely az I. világháborúban elesett bonyhádi katonáknak állít emléket „A világháborúban elesett bonyhádi hősök emlékére 1914 –1918” szenteltek 160 elesett nevét vésték.

1933-ban lett dísze a templom előterének Perczel Mór domborműve, Merész Károly alkotása a „Hazáért” felirattal, talapzatát März Konrád építette.

A templom mögötti parkban áll a Szentháromság oszlop, mely késői barokk alkotás és a megye egyik legimpozánsabb, legszebb ilyen jellegű alkotása. Felirata szerint Walter József bonyhádi orvos állíttatta 1796-ban. Solymár Imre szerint a Perczel család is hozzájárulhatott a felállítás költségeihez, mivel a család védőszentjeit találjuk meg az oszlopon. Ez magyarázza azt, hogy ikonográfiailag eltér a barokkos sablonoktól. A fő nézeti oldalon Péter és Pál, József, Mária és Rozália található, majd az egyes oldalakon még Flórián és Sebestyén szobrát, Miklós, Avilai Teréz és Ignác domborművét láthatjuk. 1934-ben renoválták az együttest, ekkor a szobrok egy részét újrafaragták. Felújítva 1983.
Katolikus templom, Bonyhád