Boncodfölde látnivalói

Római katolikus templom

Cím Boncodfölde Panoráma u. 3. 46.867318 N, 16.738686 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
Boncodfölde Zala megye Zalaegerszegi járásában lévő község, a Zalai-dombság területén, a Göcsejben. 1332-ben Bunchudfeulde néven emlegetik első írásos emlékek, ősi plébániájának 1333-ból ismerjük Jakab nevű papját. A templom 1338-ban már biztosan megvolt Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelték fel, 1498-ban is plébánia. Az 1550-ben és 1554-ben Gergely a plébános, a községben már vannak evangélikus nemesek.

A templom eredetileg román stílusban épült, a törökök Kanizsa eleste után 1576 elfoglalták, 1690-ben biztosan romosan állt, 1753-ban alapították újra. 1755-ben nagy Padányi Bíró Márton veszprémi püspök építtette újjá és újra szentelésekor Szent Anna lett a védőszentje. 1775-77. között Filipp Wolf Luchserer zalaegerszegi építőmester bővítette, ekkor tornya még nem volt. Tornyát 1830-ban említik először a források ekkor még fazsindelyes, ma homlokzati tornya ma hegyes-sisakos, 2016 júliusában teljesen átépítették (hottói Luter Tibor ácsmester munkáját dicséri) a tető szerkezetét megerősítik lécezését és cserepeit cserélik az eredeti torony gerendázatot nagy részét cserélni kellet és fém pántolással megerősíteni, teljesen új horganylemezes fedést és templom kereszt javításon és újra tűzi horganyozáson esik át.

Oromzata valutás, szentélyének falában két román ablak, belsejében ülőfülke. 1978-ban helyreállítva (bejárati kapu csere, külső vakolás, toronyban ablak csere, sekrestye ajtó felújítás) 1978-ban végzett feltárás (Walter Ilona) szerint a szentély falát körbe lizénák díszítették 8 db, 20 cm széles lizéna lefaragott nyomát tudjuk megfigyelni. A déli román ablak a lizéniába van bevágva és a belső részét átalakították. A keleti román ablakot kívülről kibontották a feltáráskor épségben maradt az idomtégla és az üvegfalc. A település beépíttet területén a dombtetőn álló keletelt, egyhajós, félköríves szentélyzáródású nyugati homlokzati tornyos templom a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a hajó északi oldalához csatlakozó sekrestyével a szentélyen és a hajó keleti oldalán 13. századi falsávos tagolás és részben kibontott nyílások. Fiókos dongaboltozatos hajó, negyedgömb boltozatú szentély magasítva van , az eredeti román falszövet a szentély ablakai fölött 0,50 m-ig követhető onnan barok toldás a mai párkánnyal együtt, a hajó bejárati oldalán karzat. A sekrestyében stukkó díszes dongaboltozat.

2004-ben korszerűsítések kezdődtek a tetőn és a homlokzaton, a templom díszkivilágítást kapott. 2015-ben a díszkivilágítást korszerű LED fényforrásra cserélik. A 2016-os felújításkor kívülről a torony és a bejárati homlokzatát vakolták és festették újra. A templom körüli temetőben a sírkövek a 19.század – 20. század elejéről származnak; a kőkereszt korpusszal és Szűz Máriával a 20. században készült, ma már a temető lezárva. Harangjait 1937-ben Seltenhofer Frigyes és fiai öntötték. A Szent István 75 cm átmérőjű, a Szent Anna harang 55 cm átmérőjű. Orgonáját 1919-ben Kempf-Kemenesi Sándor szombathelyi orgonaépítővel építtette a falu közössége. A templom freskóit Klonfár János festette és a helyi lakosok ültek hozzá modellt.
Római katolikus templom, Boncodfölde Római katolikus templom, Boncodfölde Római katolikus templom, Boncodfölde