Bicske látnivalói

Hegyi kastély és csillagvizsgáló romjai

Cím Bicske Mányi út 47.513334 N, 18.645419 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
Nagy Károly sok más tudomány mellett a csillagászatot is magas szinten művelte. Abban, hogy éppen csillagvizsgálót kívánt alapítani a hazai tudományok gyarapítására, bizonyára közrejátszott, hogy régi barátja volt François Arago, a párizsi obszervatórium igazgatója. Ő segített terveinek kialakításában. S nemcsak csillagvizsgálót, hanem vonzó szellemi központot is álmodott kultúrát kedvelő barátai számára. Vendégei közé tartozott Bicskén Kölcsey és Vörösmarty.

A fennmaradt műszerjegyzékek birtokában bátran mondhatjuk, hogy a Bicskei Csillagvizsgáló felépítése idején műszerparkját tekintve a legjobbak közé tartozott Európában. Az eszközök döntő részben Bécsben készültek.

Nagy Károly sohasem valósíthatta volna meg nagyratörő terveit, ha a 30-as évek végén nem kerül Batthyány Kázmér gróf alkalmazásába. A gróf méltányolta, hogy gazdasági ügyeinek intézője pénzügyi biztonságot teremtett körülötte. Hálája révén maga az ügyintéző, Nagy Károly is meggazdagodott. Így vásárolhatta meg a Bicske melletti Galagonyást, ahol felépítette csillagvizsgálóját és a körülötte levő épületegyüttest.

Sajnos, igen keveset tudunk az 1845 és 1847 között felépülő - és csupán 1849-ig működő - Bicskei Csillagvizsgáló mindennapjairól. Szerencsére a Berlini Állami Levéltárban megőrződött Neumann Antalnak, Nagy Károly munkatársának három, Heinrich Christian Schumacherhez (1780-1850) küldött levele. Schumacher német csillagász, az altonai csillagvizsgáló igazgatója, az Astronomisch Nachrichten csillagászati szakfolyóirat alapító szerkesztője, Carl Friedrich Gauss legkedvesebb tanítványa volt. Az egyébként mérnöki diplomás Neumannt Nagy Károly azért küldte 1845-ben Altonába, hogy ott - az igazgató vezetésével - elsajátítsa a csillagászat elméletét és gyakorlatát.

Az első levelet 1847 szeptemberében keltezték. Ebben Neumann részletesen beszámol Schumachernek a Bicskei Obszervatórium építkezéséről, s az eljövendő esztendő elejére jósolja az épületek befejezését. Levelében említést tesz arról is, hogy Bécsből magával hozta Benjamin Gould bostoni csillagászt Bicskére, s szándékában van Magyarország nevezetességeit is megmutatni a bostoni tudósnak. Gould a Göttingeni Csillagvizsgálóban hallott a jövendő bicskei obszervatóriumról, amely ha elkészül, Európa egyik legjobban felszerelt obszervatóriuma lesz. Ezért is jött el Magyarországra. Hogy mennyi ideig tartózkodott Gould Bicskén, azt nem tudjuk, de hogy ismerte és sokra tartotta a bicskei intézetet, annak bizonyítéka, hogy később az Astronomical Journalban hírt adott a Bicskei Obszervatórium eladandó műszereiről, mint amelyeket jól ismer, és igen értékesnek tart.
Hegyi kastély és csillagvizsgáló romjai, Bicske Hegyi kastély és csillagvizsgáló romjai, Bicske Hegyi kastély és csillagvizsgáló romjai, Bicske