Bélapátfalva látnivalói
Bélháromkúti Apátság
Cím
Bélapátfalva

48.053653 N, 20.349402 E
Útvonaltervezés
Kapcsolat
Nincs megadva
A Bélkő alatt, ahol az apátság áll, van azÁldozókő és a Hamuhegy, amely azt jelezheti, hogy itteni három forrás körül pogány áldozati hely lehetett, amelyet a nép a kereszténység felvétele után is nagy számban látogathatott.
A források vizének csodás gyógyító erőt tulajdonítottak.
II. Kilit egri püspök 1232-ben itt alapította meg a cisztercita rend bélháromkúti Nagyboldogasszonyról elnevezett apátságát, amelynek kereszt alakú, román stílusú temploma, az altemplommal együtt máig fennáll.
A templom a középkorban már búcsú- járó hely volt.
A kolostor a XV. század végén hanyatlásnak indult, s végleg a török hódoltság alatt néptelenedett el.
Elenyészett búcsújárása is, amely csak az 1700-as években éledt újjá.
Sajó-völgyiek, gömöri, borsodi és hevesi falvak népe járt és jár ide.
úcsú napján a három forrás közül a legnagyobbat mindig megáldotta a pap.

A hely kultuszában egymásra épül a Szentháromság és Mária tisztelete.
Fő búcsúja Nagyboldogasszony ünnepén (augusztus 15-én) van. Kisebb tömegeket vonzó búcsúját a Szentháromság vasárnap előtti szombaton tartják.
A volt cisztercita apátsági templom a XIII. századi román kori építészet legszebb hazai emléke.
Torony nélküli, latin kereszt alaprajzú építmény.
Főoltárán Mária mennybevitelét ábrázoló kép látható.
Az Árpád-kori szentek ősi tiszteiének hírmondója itt a Szent Imre herceg fogadalmát bemutató barokk mellékoltár kép, két oldalán Szent István és Szent László szobrával.
Érdemes megtekintenünk a falu plébániatemplomát, amely Szent István király tiszteletére épült 1816-ban.
A plébánia X VIII. századi barokk épület.

Vonattal az Eger-Putnok vasútvonalon lehet Bélapátfalvára eljutni.
Közúton az Eger - Szilvásvárad úton közelíthető meg.
(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 34-35.old.)