Békés látnivalói

Jantyik Mátyás Múzeum - Békési Galéria

Cím Békés Széchenyi tér 4. 46.772405 N, 21.132730 E
A helyi gimnázium már az 1800-as évek 2. felében jelentős számú régiségnek adott helyet. A vagyonos polgárok, polgárosodott értelmiségiek támogatták leginkább a múzeumalapítás ügyét.

1938 nyarán a község felkérte dr. Durkó Antal gimnáziumi tanárt, hogy vállalja el a helytörténeti múzeum megszervezését. 1966-ban a múzeum végre megfelelő helyre került: a 18. sz. végén a Wenckheim család által építtetett gazdatiszti lakást vehette birtokba. 1971-ben a békési múzeum felvette a helyi születésű neves festő, Jantyik Mátyás (1864-1903) nevét.

Jantyik Mátyás 1864. május 10-én született, törzsgyökeres békési családba. Tehetsége már egész fiatal korában megmutatkozott, ezért a mezőberényi Orlai Petrich Soma vette magához, mint tanítványt. A budapesti országos Mintarajz Tanodában és Rajztanár Képezdében, majd Párizsban a Julian akadémián tanult, ahol Jules Lefébre volt a mestere. Párizsban Munkácsy Mihály pártfogását élvezte, aki meghívta műtermébe, ahol együtt dolgoztak, és tanácsokkal látta el.

A legismertebb két munkája az Országház főrendi üléstermét díszíti, amelynek elkészítéséért Lotz Károly a róla elnevezett díjjal jutalmazta Jantyikot. A képek 1901-ben kerültek helyükre, az elnöki széksor mellett két oldalon, balra Az Aranybulla kihirdetése, jobbra a Vitam et Sanquinem (Moriamur).

A Jantyik Mátyás festőművész nevét viselő békési múzeum folyamatosan gyarapítja vele kapcsolatos gyűjteményét, jelenleg 18 festményét és 108 db rajzát őrzi.

A város központjában álló épület 1885-ben Benedicty József tervei szerint épült eklektikus stílusban. Nevét onnan kapta, hogy az építtető Békés nagyközség az emeleti helyiségeket egyesületeknek, a földszinti üzlethelyiségeket kereskedőknek adta bérbe.

„L” alaprajzú, egyemeletes épület, utcára néző főhomlokzata 4+3+4 tengelyes, központi része előreugrik és főemeletként működik. A földszinten lévő nyílások félkörívesek és kváderezett falmezőben helyezkednek el. Az emeleten, az oldalszárnyakon aedikulás ablakok, a középrészen páros faloszlopok között félkörív záródású erkélyajtók, fölöttük kis ikerablakok. A középrizalitot kőbábos attika fal zárja.

A főhomlokzaton boltozott kocsi behajtón át jutunk az épületbe, ennek jobb oldalán lévő kis előtérből háromkarú lépcsőn érhetünk az emeletre. A lépcsőház fala ívek közötti vak-ablakokkal díszített, légtere összekapcsolódik az emeletivel, mennyezetén festés és színes üvegdíszítés. A főemeletet díszteremként használták (ma kiállító terem), gazdag belső architektúrával készült, kazettás, festett mennyezettel.

Az épületben ma a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum székhelye (egyúttal hagyományos helyi elnevezése szerint a Békési Galéria) és a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár működik. A múzeumi kiállítóhelyen (Békési Galéria) időszaki képzőművészeti, történeti, nép-rajzi témájú tárlatokat tekinthetnek meg az érdeklődők.
Jantyik Mátyás Múzeum - Békési Galéria, Békés Jantyik Mátyás Múzeum - Békési Galéria, Békés Jantyik Mátyás Múzeum - Békési Galéria, Békés