Bácsbokod látnivalói

Szent Anna kápolna

Cím Bácsbokod Temető 46.125746 N, 19.146512 E
Kapcsolat Web: www.bacsbokod.hu
895. év június-szeptember hónapjai alatt Vidákovits Anna és Schweibert Tamás adományából épült fel Szent Anna tiszteletére a bácsbokodi temetőben a kálvária kápolna. Az épület helyén 3 kálvária fakereszt és 14 stáció állott az építés előtt. A kálvária fakereszteket még 1825-ben Haasz József, Horváth György és Pintér József alapította. A helyükre 1896-ban Schäfer Mátyás, özv. Égi Katalin és Albert Vendel felállított 3 kőkeresztet és a fenntartásukra kereszt alapítványt hoztak létre. A középső kereszten olvasható írás szerint „Isten nagyobb dicsőségére emeltette 1896-ban Schäffer Mátyás, özv. Égi Katalin, Albert Vendel és neje Margit”.

A fa kálváriakereszteket még hosszú évekre megőrizte a falu lakossága, de arról nem tudni, hogy végül hol leltek új helyet.

A falu elöljárósága sem időt, sem fáradságot nem kímélő buzgósággal vezette és serkentette a társadalmi munkában dolgozó ezernyi szorgos kezet. A politikai község ajándékaként a Kálvária-domb 6860 kocsi fuvarból lett kialakítva. A domb most 2 méter magas, 46 méter hosszú és 16 méter széles. A kápolnához vezető út mindkét oldalán 55-55 db, az első világháborúban elesett hősök emlékére 1929-ben ültetett gesztenyefa áll, melyek többsége ma is él.

A kápolna helyét a község lelkipásztora és elöljárósága áldozó csütörtök előtti napon május 22-én jelölte ki. Az alap kiásása után az első téglát Gergity Lukács bíró helyezte el május 27-én hétfőn. Az alapkövet érseki jóváhagyás után Kuts János esperes-plébános szentelte fel és helyezte el Pünkösd utáni második vasárnap, azaz 1895. június 16-án a kismise után processioval. A kápolnához az anyagi fedezetet néhai Vidákovics Anna férjének Babity Jánosnak a végrendelete alapján 1876-ban kifizetett 1200 forint, illetve a második alapítónak Schweipert Tamásnak, aki 1892. október 4-én hunyt el és hagyott 1000 forint alapítványt az egyházközségre, hagyatéka képezte. A kápolna felépítését 3609 forint költségen Spitznagel Ferenc tervei alapján Benczák Sándor bajai építőmester vállalta.

1897-ben Gyúrin Sztankó öntetett a Szent Anna kápolna számára egy harangot, amely Jézus Szent Szíve és Szent Magdolna tiszteletére szenteltetett fel Kalocsán. A 111 kilós harang 188 forint 70 fillérbe került, amelyet egy 70 kg-os 2 osztású haranglábra szereltek fel. A harangláb 40 forintba került, a beszerelés pedig 17 forintot tett ki. Az egyházközségi képviselő-testület egybehangzó szavazata alapján a harangra magyar nyelven vésettek fel a feliratok.
Szent Anna kápolna, Bácsbokod