Aszófő látnivalói

Öreg-hegy

Cím Aszófő külterület 46.931055 N, 17.813632 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
Az aszófői Öreg-hegy dolomit alapkőzetén kialakult flóra és vegetáció a Balaton-felvidék hasonló területeihez képest kevésbé volt ismert. A természetes vegetáció jelentős része a fenyőtelepítésnek köszönhetően elpusztult.

A déli és északkeleti lejtőkön jellemző lejtősztyepp-karsztbokorerdő mozaik ennek ellenére szép számmal őrzött meg értékes fajokat. A vegetáció itt-ott természetközelibb foltjai is fennmaradtak. A terület védett növényfajok tekintetében igen gazdag.

Eddigi vizsgálataink alapján a következő 27 védett növény előfordulása ismert a területről: tavaszi hérics (Adonis vernalis), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis),fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), sárga kövirózsa (Jovibarba hirta), sárga koronafürt (Coronilla coronata), nagyezerjófű (Dictamnus albus), nagy pacsirtafű (Polygala major), árlevelű len (Linum tenuifolium), pusztai meténg (Vinca herbacea), homoki vértő (Onosma arenarium), ezüstös utifű (Plantago argentea), magyar repcsény (Erysimum odoratum), sulyoktáska (Aethionema saxatile), selymes peremizs (Inula oculus-christi), hangyabogáncs (Jurinea mollis), budai imola (Centaurea sadleriana), ezüstaszott (Paronychia cephalotes), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), őszi csillagvirág (Scilla autumnalis), nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale), törpe nőszirom (Iris pumila), tarka nőszirom (Iris variegata), gérbics (Limodorum abortivum), agárkosbor (Orchis morio), bíboros kosbor (Orchis purpurea) vitézvirág (Anacamptis pyramidalis),délvidéki árvalányhaj (Stipa eriocaulis).

A hegy természetes növénytársulásaiból a sziklafüves-lejtősztyepprét és a cserszömörcés karsztbokorerdő rejtegeti ezen értékes fajokat, így ezek képezik a terület legjelentősebb természeti értékét. A sziklafüves lejtősztyepprét és karsztbokorerdő mellett az Öreg-hegyen jelentős területeket boríthattak mészkedvelő tölgyesek, melyek utolsó hirmondói a hegy keleti részén található fáslegelő idős molyhos tölgyei. A hegy jelentős részén (a tetőn és az északi lejtőn) ma az elhíresült dolomit kopárosítás eredményét találjuk.

Számos ritka, elsősorban a Balaton-felvidékre jellemző poloskafaj került elő a terület lejtősztyepp társulásaiból: Odontotarsus robustus, Odontotarsus purporeolinatus, Derula flavoguttata, Rubiconia intermedia, Gonocerus acuteangulatus, Rhyparochromus phoeniceus. Erdőtisztásokon találkozhatunk a hazánkban szórványosan előforduló, jellegzetes habitusú kétpettyes tövishátúsáskával (Tetrix bipunctata). A ritka kétszínű hengercincér (Obrium bicolor) is megtalálható a területen. A kövipókok közül a pontuszi Zelotes hermanni, a párducpókok közül pedig a Zora pardalis fordul elő.

A hüllők közül gyakori a zöld gyík (Lacerta viridis) nagy állománya és a rézsikló (Coronella austriaca) előfordulása jelentős.
Öreg-hegy, Aszófő