Aszófő látnivalói

Nagy-mező oldal, Alsó erdő

Cím Aszófő külterület 46.941439 N, 17.834934 E
Kapcsolat Nincs megadva elérhetőség
Meglehetősen egységes vegetációt mutató terület. A lankás déli lejtőn nagy kiterjedésű tipikus fajösszetételű cseres tölgyes állományt találunk.

A középkorú erdő, főként a terület Ny-i részén helyenként jelenleg kissé túlritkított, így nem ritkák az igen sűrű cserjeszint miatt a szinte áthatolhatatlan sűrűségű részek. Legjellemzőbb cserjéi a mezei juhar (Acer campestre), a fagyal (Ligustrum vulgare), az ostorménfa (Viburnum lantana), a húsos som (Cornus mas) és a sóskaborbolya (Berberis vulgaris).

A gyepszintben néhány védett faj (bíboros kosbor, fehér madársisak, nagyezerjófű, pázsitos nőszirom) is előkerült. A hegytetők környékén és a terület K-i részén mészkedvelő tölgyesek vannak. E társulás cserjeszintjében az ostorménfát (Viburnum lantana), a varjútövis bengét (Rhamnus catharticus), a pukkanó dudafürtöt (Colutea arborescens), és a cserszömörcét (Cotinus coggygria) kell kiemelnünk.

Nagy tömegben fordul elő védett cserjefajunk a bokros koronafürt (Coronilla emerus) is. Tavasszal a kis apollólepke is szép számmal repked az erdei tisztásokon.
Nagy-mező oldal, Alsó erdő, Aszófő