Adony látnivalói

Római katolikus templom

Cím Adony Koller tér 1. 47.121526 N, 18.862104 E
Útvonaltervezés
Kapcsolat Telefon: 30/224-2634
A közel 280 éves templom hozzátartozik Adony Város képéhez. Sokak számára kedves és mély emlékek hordozója, de mindenki számára a város múltját, történetét hordozó műemlék. A történelmi forrásokból ismert Szent Mihály puszta is kolostor-temploma, illetve annak védőszentjéről kapta a nevét.

Adony 1332-es vatikáni összeírás szerint már templomos hely volt. Mostani formáját 1722-23-ban a betelepülő németek építették barokk stílusban a török alatt elpusztult templom helyett, részben annak kövei felhasználásával. Zenneg Kristóf és Mikleisch Gergely földesurak építették a lakosság segítségével. A torony csak a század végére készült el 1797-re 3 haranggal.

Ebben az időben a főoltárkép a segítő Szűzanya képe, amely mai is látható, 1847-ben készül el a toronyóra, amely a II. világháború idején komoly sérülést szenvedett. 1859-ben a főhomlokzatra kerül Szent Péter és Szent Pál szobrai amelyeket Göde Katalin ajándékozott a templomnak.

A század végére a templom megnagyobbítására került sor, melyet Csöngedi Gyula fiatal plébános valósította meg Szabó Gyula kőmíves segítségével. Gelencsér János plébános úr nyugalomba vonulás után Galambos Iréneus atya vette át a plébániát, ki rövid idő alatt sok eredményt ért el. Megnagyobbította a kórust, és kifestette a templom belsejét, Mária Templom révén a Szűz Anya életének eseményeit festette meg a templom kupoláira. A festést dr. Dénes Jenő főiskolai tanár festőművész végezte.

A templom mai felépítése: A teleülésközpontban, a főút mentén, kertben szabadon álló, megközelítően keletelt, kereszthajóval bővített, nyeregtetős épület, a homlokzat síkjában emelkedő órapárkányos, összetett sisakú toronnyal, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel. A sárgára festett homlokzatokat fehér sáv keretezi.

Nyugati főhomlokzatát négy pilaszter osztja három részre. A középtengelyben szegmentíves kőkeretes kapu nyílik, zárókövében 1723-as építési dátum. Felette nagyméretű szalagkeretezett ablak, két oldalt 1-1 szoborfülkében Szt. Péter és Szt. Pál szobra látható. A torony ívvel kapcsolódik a hajóhoz, az oromfal szélein kővázák. Az órapárkány alatt minden oldalon félköríves, vakolatkeretezett ablakok állnak.

A hajó északi és déli homlokzatainak síkját az 1902-ben épített kereszthajó töri meg. A homlokzatok ablakai nagyméretű, félköríves záródású, díszes vakolatkeretezésben álló nyílások, csakúgy mint a szentélyen. A szentély két oldalán sekrestye, illetve szertár, téglány alakú nyílásokkal, oratóriummal.
adony_templom.webp