Református templom
Cím
Soltvadkert

46.580853 N, 19.393926 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A soltvadkertre betelepülő református svábokat illetően a nagyszékelyi családkönyv 1722-ben hét család idekötődéséről számol be, akiket újabb családok követtek az 1740-es években.


Hosszú üldöztetés, viszontagságos évek után II. Ferenc császár és király engedélyével 1794. szeptember 26-án déli 12 órakor elkészült a mai templom, mely napkeletre néz.
A csonka toronyba két harang került.
A kisharangot Lechner Antal öntötte 1760-ban, a második harangot Hirsch Henrik önttette, akinek nagy érdeme volt abban, hogy a templom megépült.
A szentelést 1795. május 14-én áldozócsütörtökön Veresmarty Végh Sámuel szuperintendens végezte el. 1797. április 2-án a Kunszentmiklóson tartott egyházmegyei közgyűlés a soltvadkerti egyházat anyaegyházzá nyilvánította és külön lelkész választására, tartására adott engedélyt.

Az első lelkipásztor Poór Bertalan 1797-ben pünkösd vasárnapon tartotta székfoglaló beszédét és még abban az esztendőben megválasztotta a 12 tagú presbitériumot.
Fáradozásának fő célkitűzése volt az iskolaügy előmozdítása. Mivel a régi iskolát, ami imaterem is volt a kőtemplom építése előtt lelkészlakká alakították.
A hívek összefogásának köszönhetően iskolaterem és tanítói lakás épült a templom mögött.

Orgonát vásároltak, toronyórát helyeztek el a javított toronyban és megszerezték a gyülekezeti életet, az iskolai hitoktatási rendet, az istentiszteletek rendjét, úrvacsora vétel időpontját és a beteglátogatásokat.


Rendszeresek a gyülekezeti megmozdulások, műsoros teadélutánok, a házasok és, konfirmandusok kerekévfordulós ünnepei.
1991-ben visszakapott iskolájukban 130 beiratkozott gyerekkel megindult a német és az angol nyelv oktatása.


2004-ben toronyórát építettek be a toronyba, valamint átvették a magánkézben lévő soltvadkerti idősek otthonát.
Ebben az intézményben 19 dolgozó 38 lakót lát el.


Napjainkig kilenc lelkipásztor teljesített szolgálatot a soltvadkerti református egyház élén.
A felekezethez tartozó tagok száma mintegy kilencszáz fő.