Evangélikus templom
Cím
Nyíregyháza

47.955325 N, 21.713311 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A város legértékesebb műemléke a barokk evangélikus templom, mely Nyíregyháza zenei életének fontos színhelye. Zenekari, énekkari, orgonakoncertek váltják egymást egész évben.
Az épület több puszta építészeti alkotásnál, egy darabja a város történetének.
Létezését II. József türelmi rendeletének köszönheti, melyet a hátsó, keleti oldalon, a sekrestye kapuja fölötti latin felirat örökít meg.
A templom két év alatt készült el, 1784-86 között, Giuseppe Aprilis tervei alapján.
A templom eredeti homlokzata, külseje az akkori helytartótanács kikötésének megfelelően dísztelen volt.
A sivár és szegényes külsőt végül az 1885-86-os külső tatarozással sikerült tagoltabbá tenni. Az oldalfalakat erőteljes falpillérekkel ritmizálták, az ablakokat neoreneszánsz és neobarokk díszítésekkel látták el.
Az evangélikus templom belső tere impozáns. A falakat copf stílusú, stukkóutánzatú mintákkal festették ki.
A főoltár a máriapócsi görög katolikus templomból származik.
A rokokóba hajló barokk oltárépítmény gazdagon faragott.