Szent Kereszt Római Katolikus templom és ferences kolostor
Cím
Nagyatád
Széchenyi tér 6.
46.228788 N, 17.366378 E
Kapcsolat
Telefon: 82/351-672
Web: www.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=140
A város nevezetes műemléke, legrégebbi épületegyüttese a Széchenyi téren álló, klasszicista stílussal keveredő barokk ferences templom, amely 1761-ben épült fel.
A homlokzati tornyos templom belseje kórusból, három boltszakaszos hajóból és szentélyből áll.

Déli irányból csatlakozik hozzá az L alakú ferences kolostor, amely 1740-ben épült. Az ebédlőteremben lévő falképek XVIII. századi barokk alkotások.

A templom tornyát a XIX. században átalakították, ekkortól mutat eklektikus jegyeket.
A barokk oltárból csak a négy szobor maradt fenn: Szt. László, Szt. Sebestyén.Szt. Rókus és Szt. István szobra.

A püspöki látogatási jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy itt élt fráter Petrus Móricz szobrász, és fráter Palczleiner Salamon asztalos, laikus testvérek.
Feltehetően ők készítették a szép faoltárokat, ajtókat, falburkolatokat és a különösen szép öltöztető szekrényt, amely a sekrestyében található.
A templom berendezése is figyelemre méltó, a fő- és mellékoltárok, a keresztelőkút, a padok, az áldoztatórács is a XVIII. században készült.


Az 1990-es években a templom jelentős változáson ment át: el-készítették a freskókat, az oltár-képet, a szentély és a templom hajóboltozatának festését. Elkészült az eddig még hiányzó hatodik oltár, amelyet Szt. Antalról neveztek el. Új gyóntatószéket, szőnyeget kapott a templom.
Újracserepezték a kolostor épületét, s udvarát szép kovácsolt-vas kerítés övezi.
2002-re befeje-ződött a templom és a kolostor külső felújítása, festése, megvalósult a díszkivilágításuk is.

A nagyatádi Szent Kereszt Római Katolikus templom ma - az ide látogatók szerint - Somogy megye egyik legszebb, leggondozottabb temploma.