Hosszúfalvi utcai kápolna
Cím
Lábod
Hosszúfalvi u.
46.202029 N, 17.451711 E
Kapcsolat
Telefon: 82/385-117
A templom Lábod község legrégebbi épülete. A levéltári adatok szerint Hoznyufalw település plébánia egyháza már az 1332-1337-es években fennállott.
A kápolna építése az 1300-as évekre tehető.
A reformáció terjedése után a török hódoltság idején a templomot a reformátusok vették használatba.
1729-ben Acsády veszprémi püspök visszavette a templomot a reformátusoktól és visszaállította a katolikus rendtartást.
A terület tulajdonosai, a Hunyadiak a templomot román kori alapokra barokk stílusban átépítették.
A kápolnában található festett oltárkép, a faragott rokokó stílusú kerettel 1760 körül készült.
Említést érdemel a festett szószék.
A későbbi birtokosok - báró Sina Simon, herceg Ypsilanti és herceg Hohenlohe - a kápolna tatarozását, állagmegóvását rendszeresen elvégezték.
Az épületet temetkezésre is használták tulajdonosai és kegyurai.
A szentéj alatt kapott végső nyughelyet a Hunyadi család 8 éves kislánya, valamint a kriptában helyezték el (a téglaburkolat alatt) Ypsilanti herceg fiát.
A kápolna jelenleg a katolikus egyház tulajdonában és kezelésében van, liturgiai funkciókat lát el.
Az épület stílusa, történelme révén idegenforgalmi látványosság, amely műemléki védettség alatt áll.
Megtekinthető a hét minden napján.