Református templom
Cím
Kenézlő

48.198284 N, 21.529236 E
Kapcsolat
Nincs megadva
Az egyháznak torony nélküli temploma volt, majd az épület használhatatlansága miatt 1699-ben fatemplomot építettek, haranglábbal. Ezt követően az elavult épületet kőtemplommá építették át.
1812-1813 között az épület a jelenlegi templom kelet-nyugati hossztengelyű nagyobbik része. Ezt újították fel, magasították és bővítették, valamint tornyot építettek hozzá 1926-ban. Ekkor alakult ki a templom mai alakja.
Bay László és neje, Jakabfalvi Zsuzsanna két haranggal ajándékozta meg az egyházat, melyeket 1760-ban öntöttek.


A szószék 1926-ban készült, Tóth Béla vencsellői kőművesmester készítette.
Alja, lépcsőzete, mellvédje faragott homokkő.
A szószék feletti koronát 1926-ban Szitár Ferenc vencsellői asztalosmester készítette fenyődeszkából.
Négyzet alapú csapott gúla, alsó szélein fűrészelt díszítéssel. Közepén szőlőfürt és búzakalász.


Az Úrasztala 1913-ból való, készítője Kiss Ferenc balsai kovácsmester.
A Mózes-széket és a padokat Szabó Károly és ifj. Nyiri István kenézlői asztalosmesterek készítették 1926-ban.