Budakalász látnivalói
Gyógynövény Kutató Intézet Botanikus Kertje
Cím
Budakalász
Lupaszigeti út 4.
47.621562 N, 19.045960 E
Kapcsolat
Telefon: 26/340-533/162
Web: homes.col.hu/botanikus/index.php?OID=PAGfb3d4cacdcf3c168a
A Gyógynövény Kutató Intézet 1915. évi alapításától kezdődően napjainkig tart fenn speciális gyűjteményeket a gyógynövények jobb megismerése, ill. megismertetése érdekében, egyben a kutatások nyersanyagának biztosítására.
E gyűjtemények korábban Budapest budai részén (Hermann Ottó út) lettek kialakítva. Ezek Augustin Béla professzor irányításával a gazdaságilag fontos gyógy- és fűszernövényeket foglalták magukba.
A II. világháború az Intézetet és a Botanikus kertet is megsemmisítette.
Jelentősebb gyűjtemény csak a 60-as években jöhetett létre Budakalászon, id. Máthé Imre és Tétényi Péter professzorok és munkatársaik szakmai vezetésével.
Ezekben a két- és egyszikűek legfontosabb gyógynövényes családjai lettek képviselve igen tekintélyes faj- és egyedszámmal.
Sajnos e gyűjtemények 2 alkalommal is a Duna árvizeinek estek áldozatul.
Az Intézet jelenlegi épületegyüttesének átadásakor (1973) a környezet területrendezése kínált új lehetőséget botanikus kert kialakítására.
A hetvenes évek végén Dahlgren R. svéd botanikus és Tétényi P. professzor kemotaxonómiai elképzelései nyomán terveztek és kiviteleztek egy kemotaxonómiai kertet, amelynek megnyitása 1984-ben történt.
Ezen időben ilyen szemléletű kert még nem létesült; első volt a világon.
A kert Dahlgren törzsfájának keresztmetszeti képe, ez látható a kerámia szobor törzsfaábrázolásában.
Középen egy vízi növényeket magábafoglaló medence helyezkedik el; ettől balra a kétszikűek, jobb oldalán az egyszikűek találhatók.
A medence körül az ősibb egységek, távolabb a levezetett (progressziós) sorok tagjai kaptak helyet.
Egy-egy parcella rendcsoport (superordo) értékű; nagyságuk az odatartozó fajok számával arányos, egymáshoz viszonyított helyzetük (távolságuk) pedig többek között a morfológiai és kémiai (hatóanyagban megnyilvánuló) rokonsági szintet fejezik ki.
A felnevelt, és beültetett típusnövények között több természetvédelem alatt áll, így e gyűjtemény egyben élő génrezerváció.