Református templom
Cím
Vilmány

48.417517 N, 21.231135 E
Kapcsolat
Nincs megadva
A korábbi román kori templom faragott köveinek felhasználásával a 15. században épült gótikus stílusban, csekély későbbi átépítésekkel.
Téglalap alaprajzú hajójához nyugaton a román eredetű torony, keleten a nyolcszög három oldalával záródó szentély csatlakozik.
A hajó és a szentély egyaránt támpilléres.
A torony zömök, tagolatlan, gúlasisakos, nyugati oldalán lepusztult, román kori, lépcsős bélletű kapuzat nyílik.
Felső szintjének hajó felőli oldalán kis ikerablak.
A déli és keleti oldalon hét csúcsíves, gótikus ablak, többé-kevésbé csonkult mérművekkel.
A hajó északi két ablaka múlt századi. A belsőt vakolt sík födém fedi. Diadalíve élszedett, csúcsíves.
A szentély boltozatának csak a bordaindításai maradtak meg. Szószéke falazott, koronája fából készült, felirata szerint 1781-ben.
A hajó nyugati végében egyszerű fakarzat áll, a szentélyben lévő karzatot 1934-ben készítették.